Telemedicine MorDee

พบหมอออนไลน์ ด้วย MorDee Application จุดเด่นบริการ บริการพิเศษเพื่อลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา พบหมอได้ทันทีทุกที่ ทุกเวลา ที่คุณต้องการ ด้วย App Mordee (หมอดี แอปพลิเคชัน) •    บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine หรือ โทรเวช) ครบวงจร ผ่านแอปพลิเคชัน หมอดี MorDee สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา รับบริการพบแพทย์ จ่ายยา ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับผู้ที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD) และสัญญายังมีผลบังคับอยู่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ตามจริง (ไม่เกินผลประโยชน์ที่ซื้อไว้) เมื่อใช้บริการบนแอปฯ หมอดี MorDee (สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาผ่านทางโทรเวชกรรม) •    หาหมอได้ทุกที่ นัดหมายตามเวลาที่สะดวก  •    กลุ่มลูกค้าโรคเรื้อรัง ครบจบในที่เดียว ทั้งนัดหมายพบแพทย์ และบริการส่งยาถึงบ้าน  •    ให้บริการถึง 18  สาขาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ •    ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์…

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบผู้ป่วยนอก(OPD)

แบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองผู้ป่วยนอก ทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ เข้ารักษาได้ทั้ง โรงพยาบาล และคลินิก กำหนดวงเงินค่ารักษาต่อครั้งได้ตามที่คุณต้องการ สูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 30 ครั้ง สูงสุด 120,000 บาท/รอบปีกรมธรรม์  จุดเด่นแผนประกัน ไม่ต้องพกบัตร ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ทั้งคลีนิค และโรงพยาบาล พร้อมบริการ Telemedicine หรือ โทรเวช เพิ่มตัวช่วยเวลาหาหมอแบบไม่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยนิดหน่อย สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอชเอส (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDHSS) สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์ และ สูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (ผู้ป่วยนอก แบบ ค) (OPDMUS) และ สำหรับบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค…