ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ PA2

แผนการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม สำหรับพนักงาน (PA2) ทำธุรกิจ ต้องคิดเยอะ วางแผนแยะ โฟกัสเป้าหมาย… ยกปัญหา อุปสรรค์ของคุณมาให้เราดูแล!!! ก่อนความสำเร็จจะมาถึง ต้องพบปัญหา ต้องเจออุปสรรค ถ้าปัญหา หรืออุปสรรค ของคุณคือ อุบัติเหตุ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอให้เรามีส่วนช่วยดูแล มอบเช็คเงินสดให้กับครอบครัวเพื่อนพนักงานผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อเพื่อนร่วมงานที่คุณรักต้องจากไปก่อนวัยอันควร สูญเสียความสามารถในการได้ยิน การพูด พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือต้องรักษาพยาบาล จากอุบัติหตุ เราพร้อมจ่ายและดูแลแทนคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก เริ่มต้นง่ายๆ ได้ทันทีด้วยจำนวนพนักงานเพียง 5 ท่าน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก คุ้มครองการเสียชีวิต และอวัยวะ คุ้มครองทุพพลภาพถาวร สูญเสียการพูด การได้ยิน จุดเด่นของแบบประกัน คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง [PA2] ชดเชยค่ารักษาพยาบาล [ME]…