บริการต่างๆ ของอลิอันซ์ อยุธยา ผ่านช่องทางออนไลน์

1. บริการออนไลน์ทำเองได้ผ่านทาง My Allianz (สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต) – เคลมออนไลน์– ชำระเบี้ยประกันภัย– ข้อมูลกรมธรรมและความคุ้มครอง– ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย– แจ้งความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสรรพากร– เปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล– เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล– ขอออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย– สมัครรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร– สมัครหักเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ– กู้เงิน ตามกรมธรรม์– Unit Linked: ดาวน์โหลด Annual Statement– Unit Linked: แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน แทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา เราขอมอบ Code ส่วนลดจากเว็บไซต์ ช้อบปิ้ง ชั้นนำที่เรารวบรวมมาไว้เพื่อคุณ…เพียงคุณ Click ที่รูปด้านล่าง 2. บริการออนไลน์ด้วยการส่งทาง email สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ท่านสามารถส่งเมล์มาได้ที่ pos.document@azay.co.th สำหรับบริการต่างๆดังนี้ งานที่ให้บริการผ่าน email เอกสารประกอบที่ต้องใช้ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ คำร้องขอเปลี่ยนแปลง / กลับคืนสู่สถานะเดิม และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย…