ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ PA1

แผนการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม สำหรับพนักงาน (PA1) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ พร้อมค่ารักษาพยาบาลฯ จากอุบัติเหตุ สมาชิกเริ่มต้นเพียง 5 คน โครงการอยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มแบบคลาสสิค (PA1) สวัสดิการพนักงานที่คุ้มค่า ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันจากการสูญเสีย หรือความเสียหายทีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ดังนี้ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (PA1) ชดเชยค่ารักษาพยาบาล (ME) ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (MC) ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (MA) ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ แผนความคุ้มครอง ความคุ้มครอง คุณสมบัติของผู้เอาประกัน เงื่อนไขการรับประกัน ตัวอย่างข้อยกเว้น แผนความคุ้มครอง ขั้นอาชีพ รหัสแผน…

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ PA2

แผนการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม สำหรับพนักงาน (PA2) ทำธุรกิจ ต้องคิดเยอะ วางแผนแยะ โฟกัสเป้าหมาย… ยกปัญหา อุปสรรค์ของคุณมาให้เราดูแล!!! ก่อนความสำเร็จจะมาถึง ต้องพบปัญหา ต้องเจออุปสรรค ถ้าปัญหา หรืออุปสรรค ของคุณคือ อุบัติเหตุ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอให้เรามีส่วนช่วยดูแล มอบเช็คเงินสดให้กับครอบครัวเพื่อนพนักงานผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อเพื่อนร่วมงานที่คุณรักต้องจากไปก่อนวัยอันควร สูญเสียความสามารถในการได้ยิน การพูด พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือต้องรักษาพยาบาล จากอุบัติหตุ เราพร้อมจ่ายและดูแลแทนคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก เริ่มต้นง่ายๆ ได้ทันทีด้วยจำนวนพนักงานเพียง 5 ท่าน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก คุ้มครองการเสียชีวิต และอวัยวะ คุ้มครองทุพพลภาพถาวร สูญเสียการพูด การได้ยิน จุดเด่นของแบบประกัน คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง [PA2] ชดเชยค่ารักษาพยาบาล [ME]…

ประกันชีวิต สุขภาพ ผู้ป่วยใน-นอก โรคร้ายแรง และค่ารักษาพยาบาล แบบกลุ่ม

การประกันกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป (แผนประกันสำเร็จรูป) คุ้มครองการประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และค่ารัษาพยาบาล ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึ่งออกให้ กับบริษัทของท่าน โดยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ การประกันชีวิตแบบกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก การประกันโรคร้ายแรงแบบกลุ่ม การรักษาฟัน (ทันตกรรม) ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทุกสถานที่ ทั้งใน และนอกเวลาทำงาน รายละเอียดประกันกลุ่ม จำนวนพนักงานตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพลภาพ ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก XRAY และทันตกรรม ความคุ้มครอง 48 โรคร้ายแรง ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพลภาพ ชดเชยกรณีเสียชีวิต ชดเชยกรณีอุบัติเหตุ ชดเชยเมื่อทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร…