ข้อมูลประกอบใบคำขอเอาประกันภัย PA Easy Care Plus

Δ1. ข้อมูลประกอบใบคำขอเอาประกันภัย PA Easy Care Plusปัจจุบันท่านประกอบอาชีพใด ขั้น 1-2 ขั้น 3-4อาชีพขั้น 1-2 เช่นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก เลขานุการ เสมียน พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบัญชี พนักงานรับโทรศัพท์ แคชเชียร์ แม่บ้าน เจ้าของกิจการ ร้านค้า พนักงานขายของหน้าร้าน-ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนภาพ ผู้ออกแบบเสื้อผ้า แพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ครูอาจารย์ นักแต่งเพลง ครูสอนดนตรี ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย นักวิชาการ สถาบันนิก ช่างเจียระไนเพชรพลอย ช่างซ่อมกุญแจ พ่อครัว แม่ครัว ช่างทอง ช่างภาพอิสระ ช่างเขียนป้ายโฆษณา วิศวกรประจำสำนักงาน เป็นต้นอาชีพขั้น 3-4 เช่นแอร์โฮสเตส สจ๊วต…