บริการด้านการประกันภัย (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย)

Call Center 1292

แทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา
เราขอมอบ Code ส่วนลดจากเว็บไซต์ ช้อบปิ้ง ชั้นนำที่เรารวบรวมมาไว้เพื่อคุณ...เพียงคุณ Click ที่รูปด้านล่าง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูก และรถของเราต้องเข้ารับการซ่อมที่อู่ เราสามารถเรียกร้องเงินชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้รถได้จากบริษัทฯ ประกันฯ ของคู่กรณี โดยทาง คปภ. ได้เริ่มประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยได้กำหนดอัตราการเรียกร้องสินไหมขั้นต่ำไว้ที่ 500 บาทต่อวัน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้ทำภาพอินโฟกราฟิกเรื่อง “ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 2562” ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 หากเราเป็นฝ่ายถูก และรถของเราต้องเข้ารับการซ่อมที่อู่ เราสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภาคสมัครใจ (ประกันฯ ชั้น 1, 2 และ 3) ของบริษัทฯ คู่กรณีของเราได้ โดยเงินชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้รถจะเริ่มต้นที่วันละ 500 บาท สำหรับรถไม่เกิน 7 ที่นั่ง(รวมผู้ขับขี่) และวันละ 1,000 บาท สำหรับรถเกิน 7 ที่นั่ง(รวมผู้ขับขี่)

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก คปภ และเวป kopook.com 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

  1. สำเนาใบเคลม (อู่ออกให้)
  2. ใบรับรถ (ระบุวันที่เข้าซ่อม และวันที่นำรถออกจากอู่)
  3. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม
  4. สำเนาทะเบียนรถ(ของท่าน)(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)* 
  5. สำเนาบัตรประชาชน(เจ้าของรถ) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)*
  6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร(เจ้าของรถ)(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)*
  7. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์(ของรถของท่าน) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)*
  8. ตัวอย่าง แบบฟอร์มเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม (Click เพื่อดาวน์โหลด)

*เขียนข้อความกำกับว่า “เอกสารนี้ใช้เพื่อการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมกับอลิอันซ์ อยุธยา เท่านั้น”

Scan เอกสารทั้งหมดแนบ email ส่งมายังฝ่ายเคลมฯ ที่ 

email  : claim-service@azay.co.th และ

สำเนาลับ (Bcc:) มายัง : r.chumdee@gmail.com  เพื่อความสะดวกในการประสานงาน และติดตามการเรียกร้องสินไหมฯ ของท่าน

เมื่อส่ง email เรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้ง Call Center อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย : 1292 เพื่อยืนยันการนำส่ง เอกสารเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถทาง email

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865