ประกันธุรกิจ SME COMPLETE

image

ธุรกิจครบวงจร

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจ แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 8.72 บาท ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การสูญเสียรายได้จากธุรกิจหยุดชะงัก ความสูญเสียจากการโจรกรรมเจ้าของกิจการนอกเหนือจากการต้องปวดหัวจากการดำเนินธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว ยังต้องมากังวลกับเหตุไม่คาดฝันที่สามารถทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลงอีกด้วย  จะดีกว่าไหม… …

image

ธุรกิจที่พัก

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจร้านที่พัก แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 8.72 บาท  ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ผู้เช่าเกิดอุบัติเหตุ หากที่พักเสียหายเราไม่ต้องสูญเสียรายได้ รับผิดชอบ อาหาร/เครื่องดืม เป็นพิษเจ้าของกิจการนอกเหนือจากการต้องปวดหัวจากการดำเนินธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว …

image

ธุรกิจโรงงาน

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจโรงงาน แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 8.72 บาท  ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าซ่อมเครื่องจักรเสียหาย หากโรงงานเสียหายเราไม่ต้องสูญเสียรายได้ คุ้มครองสต๊อกสินค้าจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม …

image

ธุรกิจร้านกาแฟ

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจร้านกาแฟ แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 10.69 บาท ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าซ่อมเครื่องชงกาแฟหากร้านเสียหายเราไม่ต้องสูญเสียรายได้ รับผิดชอบ อาหาร/เครื่องดืม เป็นพิษ เจ้าของกิจการนอกเหนือจากการต้องปวดหัวจากการดำเนินธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว …

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

สายด่วน Roadside Assistance

Hotline: 02-305-8510

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

    บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง?

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง สำหรับการยก/ลากรถระยะไกล (เกินกว่า 50 กิโลเมตร) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับสมาชิก และขอความเห็นชอบจากสมาชิกก่อนดำเนินการยก/ลาก
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่เกินกว่า 20 กิโลเมตรคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
 • กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ช่างเทคนิคช่วยเหลือโดยการเติมน้ำมัน 5 ลิตรต่อครั้ง สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน

บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย

 • บริการยก/ลากรถ ในกรณีเกิดอุทกภัย จำกัดจำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการยก/ลากรถไปในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร กรณีที่ต้องการยก/ลากเป็นระยะทางมากกว่า 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาทโดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • บริการยก/ลากรถที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากน้ำท่วม โดยระดับน้ำท่วมสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร
  • ระดับความสูงของน้ำท่วมที่จะให้บริการนั้น ต้องเกิน 20 ซม. แต่ไม่เกิน 50 ซม. ณ สถานที่ที่รถยนต์ของลูกค้าจอดอยู่ หรือบนถนนตลอดเส้นทางที่จะเข้าไปยังรถยนต์ของลูกค้า

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • การบริการนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส ก่อน
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิก อาทิ ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไป ทาง เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซสขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่สมาชิกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุรา และยาเสพติด
 • ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้

บริการสายด่วนสำหรับ ประกันภัยการเดินทาง

Hotline: +662 342 3237

 ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการเดินทางต่างประเทศ แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ต่างประเทศได้ที่ Travel Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

1. บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

 • ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
  บริการให้คำแนะนำต่างๆ เบื้องต้นตามแผนการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ของผู้เอาประกันภัย
 • ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
  บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ
 • ข้อมูลการขอวีซ่า
  บริการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศต่างๆ
 • ข้อมูลสถานทูต
  บริการจัดหาข้อมูล รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เวลาทำการ ของสถานทูตทั่วโลก
 • ข้อมูลกฏระเบียบข้อบังคับสายการบิน
  บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฏต่างๆของสายการบิน
 • ตารางเที่ยวบิน การสำรองเที่ยวบิน และการเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน
  บริการข้อมูลตารางการเดินทางของเที่ยวบิน รวมถึงการสำรองเที่ยวบินและเปลี่ยนตาราง เที่ยวบิน
 • คำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บริการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยโดยการให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความท้องถิ่นนั้นๆ หากเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาทนายความแก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้ในการคัดเลือกทนายความขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทนายความที่จัดหามานั้นเป็นทนายความที่ Travel Assistance ให้การรับรองว่าสามารถไว้วางใจได้ ไม่มีประวัติเสียหายและไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่
 • การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  ในกรณีหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยสูญหาย Travel Assistance จะให้การช่วยเหลือด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งหาย และการเตรียมเอกสารทดแทน
 • การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
  ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยสูญหาย ทันทีที่ Travel Assistance ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย บริษัทจะดำเนินการค้นหาสิ่งของที่สูญหายทันที่ โดยทาง Travel Assistance จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหา หรือถ้าสัมภาระสูญหายระหว่างโดยสาร Travel Assistance จะประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่รับผิดชอบ
 • การให้ข้อมูลในการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน
  ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้ามแดน เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา / ล่ามภาษา
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา Travel Assistance จะจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา หรือล่ามในต่างประเทศทั่วโลก
 • การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัว
  บริการความช่วยเหลือด้านการเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่างๆ เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การสำรองที่พัก จองรถเช่า ลีมูซีน ร้านอาหาร และช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ
  Travel Assistance ให้บริการช่วยเหลือในการสำรองที่พัก จองรถเช่า จองบริการลีมูซีน และรวมถึงการจองร้านอาหารและช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์

 • ข้อมูลการรักษาพยาบาล
  หากเป็นไปได้และมีการร้องขอ Travel Assistance จะจัดหาคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลสถานพยาบาลที่แนะนำทั่วโลก และในกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะทำการรับประกันการจ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัว และติดต่อขอรับใบประเมินทางการแพทย์ และหากมีคำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์ที่ดูแล Travel Assistance จะเฝ้าติดตามการรักษาของผู้เอาประกันภัยจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษาหรือถูกส่งกลับบ้าน
 • การจัดเตรียมโรงพยาบาล / การนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อทำการรักษา
  เมื่อผู้เอาประกันภัยร้องขอและมีความจำเป็นทางการแพทย์ Travel Assistance จะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อรับตัวผู้เอาประกันภัยไว้รักษาตัว และ/หรือจัดการนัดหมายแพทย์เพื่อทำการรักษา
 • การนำส่งยา / วัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์
  เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาและนำส่งยา และ/หรือวัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์ที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่นที่ผู้เอาประกันภัยทำการรักษาพยาบาลอยู่
 • การจัดการสำหรับการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รักการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางและมีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่มีความพร้อมในการรักษาพยาบาล หรือการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์เพื่อกลับสู่ประเทศไทย
 • การส่งศพกลับประเทศ
  เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยจากสถานที่ที่เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย
 • การแจ้งข่าวสารเร่งด่วน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในระหว่างเดินทาง Travel Assistance จะส่งข่าวสารด่วนนี้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 • การจัดการเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะให้ความช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัยในการเดินทางมาเยี่ยมในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือในการจองโรงแรมที่พักและรถเช่าสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนในการเดินทางมาเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาล
 • การจัดการส่งตัวเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับประเทศ
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และในการเดินทางนี้มีผู้เยาว์ร่วมเดินทางมาด้วย Travel Assistance จะจัดเตรียมการเดินทางเพื่อส่งตัวผู้เยาว์กลับสู่ประเทศไทย

บริการให้ความช่วยเหลือในการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
ภายใต้การบริหารงานของ AWP Services (Thailand) Co., Ltd.

*เงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวจะเป็นเพียงการให้บริการด้านการปรึกษา และเตรียมการ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเว้นแต่ค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ 0107554000259
โทร. 0 2657 2555 แฟกซ์. 0 2657 2500

สายด่วน Home Assistance

Hotline: 0-2305-8404

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยขอนำเสนอบริการสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจประกันภัยสำหรับบ้าน ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป พิเศษสิทธิในการรับบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านจาก เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านของเรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศด้วยสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชม.
(เลือกจากบริการใดก็ได้ต่อไปนี้ จำกัดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
การบริการต่อครั้ง

บริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับประปา

บริการช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับตู้เย้นหรือเครื่องแช่แข็งเหรือเครื่องทำน้ำร้อน

บริการกำจัด/จับสัตว์ดุร้าย

บริการช่วยเหลือทางกุญแจ(บ้าน)

ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท รวมค่าบริการ 24 ชม. และอะไหล่ฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือทางกุญแจ(รถ)

ฟรีรับกุญแจสำรองในรัศมี 20 กม. หรือ ยกเข้าศูนย์บริการในรัศมี 20 กม.

จัดหาที่พักในกรณีฉุกเฉิน

ที่พักแบบพื้นฐานฟรี 1 คืน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท

หมายเหตุ:

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลการบริการเท่านั้น รายละเอียดการใช้งานและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2305-8404