ประกันธุรกิจ SME COMPLETE

image

ธุรกิจครบวงจร

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจ แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 8.72 บาท ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การสูญเสียรายได้จากธุรกิจหยุดชะงัก ความสูญเสียจากการโจรกรรมเจ้าของกิจการนอกเหนือจากการต้องปวดหัวจากการดำเนินธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว ยังต้องมากังวลกับเหตุไม่คาดฝันที่สามารถทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลงอีกด้วย  จะดีกว่าไหม… …

image

ธุรกิจที่พัก

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจร้านที่พัก แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 8.72 บาท  ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ผู้เช่าเกิดอุบัติเหตุ หากที่พักเสียหายเราไม่ต้องสูญเสียรายได้ รับผิดชอบ อาหาร/เครื่องดืม เป็นพิษเจ้าของกิจการนอกเหนือจากการต้องปวดหัวจากการดำเนินธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว …

image

ธุรกิจโรงงาน

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจโรงงาน แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 8.72 บาท  ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าซ่อมเครื่องจักรเสียหาย หากโรงงานเสียหายเราไม่ต้องสูญเสียรายได้ คุ้มครองสต๊อกสินค้าจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม …

image

ธุรกิจร้านกาแฟ

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจร้านกาแฟ แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 10.69 บาท ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าซ่อมเครื่องชงกาแฟหากร้านเสียหายเราไม่ต้องสูญเสียรายได้ รับผิดชอบ อาหาร/เครื่องดืม เป็นพิษ เจ้าของกิจการนอกเหนือจากการต้องปวดหัวจากการดำเนินธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว …

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย