การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยโปรดกรุณาติตต่อCall Center : 1292 แทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา เราขอมอบ...

พ.ร.บ.(ภาคบังคับ)

มี พ.ร.บ. ไว้ อุ่นใจกว่า กับความที่คุ้มครองที่ได้รับทันที ทุกอุบัติเหตุการชน หากเรามี พ.ร.บ. เราจะได้รับความคุ้มครองทันที...

ธุรกิจที่พัก

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจร้านที่พัก แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 8.72 บาท  ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150...

ธุรกิจโรงงาน

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจโรงงาน แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 8.72 บาท  ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150...

ธุรกิจร้านกาแฟ

หมดกังวลด้วยความคุ้มครอง ธุรกิจร้านกาแฟ แบบครบสูตร เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันล่ะ 10.69 บาท ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสูงสุดถึง 150 ล้านบาท...

ประกันภัยการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สนุกให้เต็ม เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียง 275 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 5,000,000 บาท...

ประกันภัยการเดินทางเพื่อการทำงาน หรือท่องเที่ยว

มอบความคุ้มครองสูงสุด 365 วัน ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท* มีเงินชดเชยการบอกเลิกการเดินทาง มีเงินชดเชยสัมภาระสูญหาย /...

ประกันภัยการเดินทางแบบประจำ(แผนรายปี)

Annual Traveller สามารถยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน ซื้อครั้งเดียวเดินทางท่องเที่ยวทั่งปี ระยะเวลาสูงสุดต่อทริป 90 วัน...

ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกันการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 14-49 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ ให้ความคุ้มครอง 24...