ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล (PA)

ประกันอุบัตเหตุ ส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

PA TOP SHIELD

ประกันอุบัติเหตุ(PA) ที่มาพร้อม ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชย กระดูกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน เบี้ยประกันเริ่มต้น 7...

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ PA

ประกันอุบัติเหตุ(PA) วงเงินสูง ทุนประกันเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท และสูงสุดถึง 10 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลฯ เริ่มต้นที่...

ประกันอุบัติเหตุ มาย พีเอ (My PA)

มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ 5 แสนบาท รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสาร อยู่ในยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ...