ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล (PA)

ประกันอุบัตเหตุ ส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

PA TOP SHIELD

ประกันอุบัติเหตุ(PA) ที่มาพร้อม ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชย กระดูกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน เบี้ยประกันเริ่มต้น 7...