บริการด้านการประกันชีวิต (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)

Call Center 1373

ขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันฯ ได้ด้วยตนเองใน 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 โทร 1373

ขั้นตอนที่ 2 กด 8 จากนั้น กด 2 เพื่อขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ
ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

  • ระบุหมายเลขกรมธรรม์
  • ระบุวันเกิดของท่าน
  • ระบุปีที่ชำระเบี้ยฯ

* หากต้องการหนังสือรับรองการชำระเบี้ยของปี 2560 กด 2

ขั้นตอนที่ 4 เลือกช่องทางการรับเอกสาร

  • กดหมายเลขแฟกซ์ของท่าน
  • กด 3 เพื่อรับเอกสารทางอีเมลที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ

*ต้องการอัพเดทอีเมล โทร.1373 หรือ ใช้บริการ My Allianz ผ่านเวปไซต์

My Allianz ผ่านเวปไซต์

ดาวน์โหลด Applications สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริการด้านการประกันภัย (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย)

Call Center 1292

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865