บริการด้านการประกันชีวิต (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)

Call Center 1373

ขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันฯ ได้ด้วยตนเองใน 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 โทร 1373

ขั้นตอนที่ 2 กด 8 จากนั้น กด 2 เพื่อขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ
ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

  • ระบุหมายเลขกรมธรรม์
  • ระบุวันเกิดของท่าน
  • ระบุปีที่ชำระเบี้ยฯ

* หากต้องการหนังสือรับรองการชำระเบี้ยของปี 2560 กด 2

ขั้นตอนที่ 4 เลือกช่องทางการรับเอกสาร

  • กดหมายเลขแฟกซ์ของท่าน
  • กด 3 เพื่อรับเอกสารทางอีเมลที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ

*ต้องการอัพเดทอีเมล โทร.1373 หรือบริการ My Insurance

ดาวน์โหลด Applications สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริการด้านการประกันภัย (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย)

Call Center 1292

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865