บริการต่างๆ ของอลิอันซ์ อยุธยา ผ่านช่องทางออนไลน์

 

– เคลมออนไลน์
– ชำระเบี้ยประกันภัย
– ข้อมูลกรมธรรมและความคุ้มครอง
– ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
– แจ้งความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสรรพากร
– เปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
– เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
– ขอออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
– สมัครรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร
– สมัครหักเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ
– กู้เงิน ตามกรมธรรม์
– Unit Linked: ดาวน์โหลด Annual Statement
– Unit Linked: แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

แทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา
เราขอมอบ Code ส่วนลดจากเว็บไซต์ ช้อบปิ้ง ชั้นนำที่เรารวบรวมมาไว้เพื่อคุณ...เพียงคุณ Click ที่รูปด้านล่าง

2. บริการออนไลน์ด้วยการส่งทาง email

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ท่านสามารถส่งเมล์มาได้ที่ pos.document@azay.co.th สำหรับบริการต่างๆดังนี้

งานที่ให้บริการผ่าน emailเอกสารประกอบที่ต้องใช้
ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆคำร้องขอเปลี่ยนแปลง / กลับคืนสู่สถานะเดิม
และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
เปลี่ยนแปลงผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย
เปลี่ยนวิธีรับเงินปันผล
เปลี่ยนที่อยู่
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลง / กลับคืนสู่สถานะเดิม และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
2. ใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือบัตรประชาชนใบใหม่
สมัครหักเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ1. หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัย และขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ2. สำเนาหน้าบัตรเครดิตเซ็นรับรองถูกต้อง
ขอออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยคำร้องขอเปลี่ยนแปลง / กลับคืนสู่สถานะเดิม และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
สมัครรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร1. หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัย และขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
2. สำเนาหน้าบัตรเครดิตเซ็นรับรองถูกต้อง
Unit Linked: แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

– เรียกร้องสินไหมรถยนต์ website: https://gi.azay.co.th/claim/claimnotification/motor-claim/ | email : claim-service@azay.co.th
– เรียกร้องสินไหมอื่นๆ website: https://gi.azay.co.th/claim/claimnotification/non-motor-claim/ | email : gr-non-motor-claim@azay.co.th

3. บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ

ใช้บริการแบบออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อในการไป โรงพยาบาล คุณสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ www.healthyliving.in.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– Healthy forum – บริการตอบคำถามสุขภาพผ่านเวปบอร์ด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
– Healthy Living Talk – บริการ telemedicine ให้คุณได้พูดคุย วีดีโอคอล เพื่อปรึกษาแพทย์หลากหลายสาขา

สายด่วนและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

– สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร.1373
– สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โทร.1292

แบบประกันฯ ที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ