ประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์

ความเจ็บป่วยไม่เคยบอกกล่าวล่วงหน้า ยิ่งโรคร้ายส่วนใหญ่มักมาทักทายโดยไม่ให้สัญญาณเตือน เราจะใช้ชีวิตอย่างสุขใจ สบายกาย ได้อย่างไร ถ้ามีเรื่องต้องคอยระแวง ปลดปล่อยภาระความกังวลเรื่องสุขภาพ และค่าใช้จ่ายการรักษาอันสูงริ่วจากโรคร้ายแรงด้วย ประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์ ที่ช่วยรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

 

ทำไมต้องเลือก ประกันโรคร้าย 3 ซ่าส์

1. ตรวจพบรับเงินก้อนทันทีแผนสูงสุด 1,000,000 บาท คุ้มครอง 3 โรคร้าย ท้อปฮิต*

 • โรคมะเร็ง ระยะลุกลาม
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

2. เบี้ยไม่แพง เมื่อเที่ยบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

3. ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 1 แสนบาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

4. สมัครง่าย… ผ่านระบบ Online ได้ทันที

.

รายละเอียด

 • อายุรับประกันภัย 20-50 ปี
 • รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบ 1 ใน 3 โรคร้ายท็อปฮิต ได้แก่
  • มะเร็งระยะลุกลาม
  • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • ตรวจครั้งแรกพบว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับเงินก้อน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แผนสูงสุด รับ 100,000 บาท และต่อมาหากพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม** หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมผลประโยชน์ทั้งหมดสูงสุด 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง รับสูงสุด 3 แสนบาท แม้เบิกเคลมผลประโยชน์โรคร้ายแรงครบถ้วนแล้วก็ตาม
 • ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ
 • อุ่นใจยิ่งขึ้น กับความคุ้มครองต่อเนื่องนาน 10 ปี

*บริษัท จะจ่ายผลประโยชน์เงินก้อน 1 ใน 3 โรคร้ายแรงสูงสุด 100% เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
**กรณีเป็นมะเร็งระยะลุกลามต่างอวัยวะกับมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือ เป็นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยวะข้างเดียวกันกับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามเกินกว่า 180 วัน รับผลประโยชน์สูงสุด 100 % แต่หากเป็นมะเร็งระยะลุกลามในอวัยวะเดียวกัน/อวัยะข้างเดียวกับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ภายใน180 วัน นับแต่วันที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับผลประโยชน์สูงสุด 90%

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • บริษัท ไม่คุ้มครองหากตรวจพบโรคร้ายแรงหลังทำประกันภายใน 60 วัน (Waiting period)
 • โรคร้าย 3 ซ่าส์ เป็นชื่อแพคเกจทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ อยุธยาเฉพาะกาล 10/10 และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง