ประกันสูงวัย สุขใจ

สร้างมรดกเงินสด ปลอดเจ้าหนี้ มอบให้ลูกหลาน สบายใจหมดห่วง เรื่องภาระงานบุญครั้งสุดท้าย ระหว่างทางทุก 5 ปี มีเงินคืน อายุยืนครบ 90 พิชิตชัย สบายใจได้เงินก้อน 

 1. ทำง่ายๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 2. อยู่ครบสัญญารับเงินก้อนแผนสูงสุด 750,000 บาท หรือหากเสียชีวิต มี่มรดกให้คนข้างหลัง แผนสูงสุด 750,000 บาท
 3. รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 5 ปี 
 4. เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ ไม่เป็นภาระ
 5. ซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป (จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บ.) รับส่วนลด 5%

 

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง 

 • อายุรับประกันภัย 50 – 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 90 ปี
 • คุ้มครองเฉพาะกรณี “เสียชีวิต”  จากทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • เมื่ออยู่ครบสัญญาได้รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 750,000 บาท
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • หากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2 % ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด
 • หากเสียชีวิตจากอบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลประโยชน์เหมือนกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย แต่จะได้เพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย****
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000บาท เฉพาะกรณีผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ( ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

**** ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ และ หรือ บันทึกสลักหลังอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

แผนประกันฯ สูงวัย สุขใจ

(เพื่อผู้สูงอายุ)

ความคุ้มครองการเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่

เจ็บป่วยอุบัติเหตุ

หากเสียชีวิต

มีเงินก้อนเป็นมรดกให้ลูกหลาน

 1 – 2เบี้ยประกัน + 2%*ทุนประกัน + เบี้ยประกัน + 2%*
3 – 5100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
6 – 8110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
9 – 11120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
12 – 14130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
15 – 17140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
ปีที่ 18 เป็นต้นไป150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**

ครบสัญญา อายุผู้เอาประกันภัยครบ 90 ปี รับเงินคืน

150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
รับเงินคืน 10% ของทุนประกัน ทุก 5 ปี ตั่งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 จนถึงวันสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 89 ปี

*ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับนี้ที่ได้ชำระมาทั้งหมด ไม่รวมเบี้ยประกันสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือ บันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)

**หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

***เมื่อสมัครแผนที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิต

คือ การฆ่าตัวตายในปีแรก หรือถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะมีข้อยกเว้นเพิ่มเติม เช่น การทะเลาะวิวาท หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

คำยืนยันจาก คปภ. ประกันอาวุโส เสียชีวิตด้วยโรคอะไรก็ตามใน 2 ปี ได้รับเบี้ยคืน ถ้าเกิน 2 ปี เป็นโรคอะไรตาย ก็จ่ายหมด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ ซีเนียร์ สุขใจ A90/A90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงไม่มีดอกเบี้ย เหมือนกับการฝากเงินกับธนาคาร ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว 
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยรายปีสะสม มีโอกาสสูงกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่รวมเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือมีโอกาสสูงกว่าผลประโยชนกรณีเงินครบกำหนดสัญญาที่รวมเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย