ชดเชยรายได้วัยทำงาน

แผนการประกันชดเชยรายได้วัยทำงาน

เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 8 บาท ชดเชยสูงสุดถึง 4,000 บาท ต่อวัน… ถ้าวันหนึ่งคุณจำเป็นต้องหยุดทำงาน รายได้ของคุณต้องหยุดลง หรือถ้าร้ายแรงกว่านั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ใครจะรับภาระแทนคุณ….

ป่วยรายรับหยุด แต่ รายจ่ายเพิ่ม

ขอให้เราได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของคุณด้วยแผนความคุ้มครองรายได้ เบี้ยประกันฯ เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 8 บาท ชดเชยสูงสุดถึง 4,000 บาท ต่อวัน ที่มาพร้อมเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตทุกกรณี และเงินชดเชยรายได้แบบรายวัน เมื่อจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  

เหมาะสำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว SME ผู้เริ่มทำธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว เบิกเคลม หน่วยงานต้นสังกัด และได้ทุกบริษัทฯ ประกันฯ พร้อมๆ กันด้วยสำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์

ผลประโยชน์ความคุ้มครองรายได้ และความคุ้มครองชีวิต

  • รับผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ อันเนื่องมาจากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ภายในโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ อันเป็นผลโดยตรงจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม 18 กรณี Day Case ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล
  • รับผลประโยชน์เงินชดเชย กรณีการเสียชีวิตทุกกรณี ตามวงเงินความคุ้มครอง ของแต่ล่ะช่วงอายุ (สามารถเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้ตามความต้องการ)

ระยะเวลาคุ้มครอง/ ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ

  • ประกันภัย 1 ปี/ 1 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี)
  • อายุที่ขอเอาประกันภัย 20 – 55 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 65ปี คุ้มครองถึงอายุ 66 ปี)
  • สามารถเลือกชำระฯ เป็นราย 1 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี ได้
  • พร้อมส่วนลดเมื่อเลือกชำระเบี้ยประกันฯ เป็นแบบรายปี

18 กรณี Day Case.

ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่จ่ายเงินชดเชยเสมือนเป็นผู้ป่วยใน

(ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป)

การสลายนิ่วการตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสีการรักษาด้วยรังสีแกมม่า
การผ่าตัดต้อกระจกการเจาะตับ
การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะไขกระดูก
การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
การผ่าตัด หรือเจาะไซนัสการเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
การรักษา Bartholin′s Cystการเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
การตัดก้อนเนื้อที่เต้านมการขูดมดลูก
การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกการตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก

อัตราเบี้ยประกันฯ แบบรายปี (สามารถเลือกชำระแบบ ราย 1, 3 หรือ 6 เดือนได้)

สนใจแผนนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ.


ขออภัยในความไม่สะดวก

โปรดพิจารณาแผนการประกันรายได้ แบบอื่น (รวมแผนประกันรายได้)

เนื่องจากผู้ขอเอาประกันมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ จึงไม่สามารถเลือกแผนการประกันฯ นี้ได้


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


แบบประกันฯ ที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ