ชดเชยรายได้วัยทำงาน

แผนการประกันชดเชยรายได้วัยทำงาน

เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 8 บาท ชดเชยสูงสุดถึง 4,000 บาท ต่อวัน… ถ้าวันหนึ่งคุณจำเป็นต้องหยุดทำงาน รายได้ของคุณต้องหยุดลง หรือถ้าร้ายแรงกว่านั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ใครจะรับภาระแทนคุณ….

“หยุดภาระของคุณ ในวันที่คุณต้องหยุด”

ขอให้เราได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของคุณด้วยแผนความคุ้มครองรายได้ เบี้ยประกันฯ เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 8 บาท ชดเชยสูงสุดถึง 4,000 บาท ต่อวัน ที่มาพร้อมเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตทุกกรณี และเงินชดเชยรายได้แบบรายวัน เมื่อจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  

เหมาะสำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว SME ผู้เริ่มทำธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว เบิกเคลม หน่วยงานต้นสังกัด และได้ทุกบริษัทฯ ประกันฯ พร้อมๆ กันด้วยสำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์

ผลประโยชน์ความคุ้มครองรายได้ และความคุ้มครองชีวิต

  • รับผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ อันเนื่องมาจากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ภายในโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ อันเป็นผลโดยตรงจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม 18 กรณี Day Case ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล
  • รับผลประโยชน์เงินชดเชย กรณีการเสียชีวิตทุกกรณี ตามวงเงินความคุ้มครอง ของแต่ล่ะช่วงอายุ (สามารถเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้ตามความต้องการ)

ระยะเวลาคุ้มครอง/ ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ

  • ประกันภัย 1 ปี/ 1 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี)
  • อายุที่ขอเอาประกันภัย 20 – 55 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 65ปี คุ้มครองถึงอายุ 66 ปี)
  • สามารถเลือกชำระฯ เป็นราย 1 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี ได้
  • พร้อมส่วนลดเมื่อเลือกชำระเบี้ยประกันฯ เป็นแบบรายปี

18 กรณี Day Case.

ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่จ่ายเงินชดเชยเสมือนเป็นผู้ป่วยใน

(ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป)

การสลายนิ่วการตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสีการรักษาด้วยรังสีแกมม่า
การผ่าตัดต้อกระจกการเจาะตับ
การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะไขกระดูก
การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
การผ่าตัด หรือเจาะไซนัสการเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
การรักษา Bartholin′s Cystการเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
การตัดก้อนเนื้อที่เต้านมการขูดมดลูก
การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกการตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก

ตารางอัตราเบี้ยประกันฯ แบบรายเดือน

อายุ

แผน

500

แผน

1,000

แผน

2,000

แผน

3,000

แผน

4,000

วงเงินชดเชยการเสียชีวิต
20 – 25 500 512 552 591 712 540,000
26 – 30 512 522 562 616 737 540,000
31 – 35 526 536 540 662 783 540,000
36 – 40 536 540 544 679 814 400,000
41 – 45 546 556 558 702 846 300,000
46 – 50 556 527 684 842 999 300,000
51 – 55 627 712 883 1,054 1,225 300,000
หมายเหตุ
- สัญญาหลัก อยุธยาเฉพาะกาล 10/10 (T10/10)
- สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB)
- วงเงินชดเชย กรณีการเสียชีวิตตามตารางนี้เป็นเพียงวงเงินเบื้องต้นเท่านั้น
- การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับกฏเกฑณ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดของทางบริษัทฯ
- ข้อเสนอนี้เป็นเพียงข้อเสนอในเบื้องต้นเท่านั้น
- ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ อันเกิดจากการจัดพิมพ์ การจัดทำข้อมูล ฯลฯ ที่เกิดขึ้น

อายุ

แผน

500

แผน

1,000

แผน

2,000

แผน

3,000

แผน

4,000

วงเงินชดเชยการเสียชีวิต
20 – 25500512552591712860,000
26 – 30508514562592713810,000
31 – 35510516547622743730,000
36 – 40514518549635770600,000
41 – 45516520550629803470,000
46 – 50518521551705862350,000
51 – 55520

528

642813984300,000
หมายเหตุ
- สัญญาหลัก อยุธยาเฉพาะกาล 10/10 (T10/10)
- สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB)
- วงเงินชดเชย กรณีการเสียชีวิตตามตารางนี้เป็นเพียงวงเงินเบื้องต้นเท่านั้น
- การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับกฏเกฑณ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดของทางบริษัทฯ
- ข้อเสนอนี้เป็นเพียงข้อเสนอในเบื้องต้นเท่านั้น
- ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ อันเกิดจากการจัดพิมพ์ การจัดทำข้อมูล ฯลฯ ที่เกิดขึ้น

แบบประกันฯ ที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ