ชดเชยรายได้วัยทำงาน

แผนการประกันชดเชยรายได้วัยทำงาน

เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 8 บาท ชดเชยสูงสุดถึง 4,000 บาท ต่อวัน… ถ้าวันหนึ่งคุณจำเป็นต้องหยุดทำงาน รายได้ของคุณต้องหยุดลง หรือถ้าร้ายแรงกว่านั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ใครจะรับภาระแทนคุณ….

ป่วยรายรับหยุด แต่ รายจ่ายเพิ่ม

ขอให้เราได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของคุณด้วยแผนความคุ้มครองรายได้ เบี้ยประกันฯ เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 8 บาท ชดเชยสูงสุดถึง 4,000 บาท ต่อวัน ที่มาพร้อมเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตทุกกรณี และเงินชดเชยรายได้แบบรายวัน เมื่อจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  

เหมาะสำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว SME ผู้เริ่มทำธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว เบิกเคลม หน่วยงานต้นสังกัด และได้ทุกบริษัทฯ ประกันฯ พร้อมๆ กันด้วยสำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์

ผลประโยชน์ความคุ้มครองรายได้ และความคุ้มครองชีวิต

  • รับผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ อันเนื่องมาจากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ภายในโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ อันเป็นผลโดยตรงจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม 18 กรณี Day Case ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล
  • รับผลประโยชน์เงินชดเชย กรณีการเสียชีวิตทุกกรณี ตามวงเงินความคุ้มครอง ของแต่ล่ะช่วงอายุ (สามารถเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้ตามความต้องการ)

ระยะเวลาคุ้มครอง/ ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ

  • ประกันภัย 1 ปี/ 1 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี)
  • อายุที่ขอเอาประกันภัย 20 – 55 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 65ปี คุ้มครองถึงอายุ 66 ปี)
  • สามารถเลือกชำระฯ เป็นราย 1 เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี ได้
  • พร้อมส่วนลดเมื่อเลือกชำระเบี้ยประกันฯ เป็นแบบรายปี

18 กรณี Day Case.

ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่จ่ายเงินชดเชยเสมือนเป็นผู้ป่วยใน

(ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป)

การสลายนิ่วการตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสีการรักษาด้วยรังสีแกมม่า
การผ่าตัดต้อกระจกการเจาะตับ
การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะไขกระดูก
การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
การผ่าตัด หรือเจาะไซนัสการเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
การรักษา Bartholin′s Cystการเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
การตัดก้อนเนื้อที่เต้านมการขูดมดลูก
การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกการตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก

อัตราเบี้ยประกันฯ แบบรายปี

 

อายุ

วงเงินชดเชย

500/วัน

1,000/วัน

2,000/วัน

3,000/วัน

4,000/วัน

การเสียชีวิต
20 – 256,0006,1446,6247,0928,544540,000
26 – 306,1446,2646,7447,3928,844540,000
31 – 356,3126,4326,4807,9443,996540,000
36 – 406,4326,4806,5288,1489,768400,000
41 – 456,5526,6726,6968,42410,152300,000
46 – 506,6726,3248,20810,10411,988300,000
51 – 557,5248,54410,59612,64814,700300,000
หมายเหตุ
- สัญญาหลัก อยุธยาเฉพาะกาล 10/10 (T10/10)
- สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB)
- วงเงินชดเชย กรณีการเสียชีวิตตามตารางนี้เป็นเพียงวงเงินเบื้องต้นเท่านั้น
- การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับกฏเกฑณ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดของทางบริษัทฯ
- ข้อเสนอนี้เป็นเพียงข้อเสนอในเบื้องต้นเท่านั้น
- ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ อันเกิดจากการจัดพิมพ์ การจัดทำข้อมูล ฯลฯ ที่เกิดขึ้น

 

อายุ

วงเงินชดเชย
500/วัน1,000/วัน2,000/วัน3,000/วัน4,000/วันการเสียชีวิต
20 – 256,0006,1446,6247,0928,544860,000
26 – 306,0966,1686,7447,1048,556810,000
31 – 356,1206,1926,5647,4648,916730,000
36 – 406,1686,2166,5887,6209,240600,000
41 – 456,1926,2406,6007,5489,636470,000
46 – 506,2166,2526,6128,46010,344350,000
51 – 556,2406,3367,7049,75611,808300,000
หมายเหตุ
- สัญญาหลัก อยุธยาเฉพาะกาล 10/10 (T10/10)
- สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB)
- วงเงินชดเชย กรณีการเสียชีวิตตามตารางนี้เป็นเพียงวงเงินเบื้องต้นเท่านั้น
- การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับกฏเกฑณ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดของทางบริษัทฯ
- ข้อเสนอนี้เป็นเพียงข้อเสนอในเบื้องต้นเท่านั้น 
- ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ อันเกิดจากการจัดพิมพ์ การจัดทำข้อมูล ฯลฯ ที่เกิดขึ้น

ขอรับข้อเสนอประกันรายได้.


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน


แบบประกันฯ ที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ