ประกันรายได้ และชดเชยรายได้ 2 เท่า กรณี 5 โรคร้ายแรง

แผนความคุ้มครองรายได้ ที่มีเบี้ยประกันฯ เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 12.08 บาท ที่มาพร้อมความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 100,000 บาท คุณจะได้รับเงินชดเชยรายได้เป็นรายวัน เมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  ชดเชยสูงสุด 4,000 บาท/วัน และมีเงินคืนเมื่อครบสัญญา

ผลประโยชน์ความคุ้มครองรายได้ และความคุ้มครองชีวิต

รับผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ อันเนื่องมาจากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ภายในโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ อันเป็นผลโดยตรงจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง การผ่าตัดใหญ่ การผ่าตัดซับซ้อน และได้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือกรณีเสียชีวิต พร้อมสิทธิ์เงินชดเชยกรณีผู้ป่วยใน ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล(Day Case) เป็นต้น

ระยะเวลาคุ้มครอง/ ระยะเวลาชำระเบี้ย

  • ประกันภัย1 ปี/ 1 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี)
  • อายุที่ขอเอาประกันภัย1 เดือน 1 วัน – 60 ปี(ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

5 โรคร้ายแรงที่ได้รับการคุ้มครอง

  1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
  2. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
  3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute HeartAttack)
  4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major OrganTransplantation or Bone Marrow Transplantation)
  5. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)

18 กรณี Day Case.

ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่จ่ายเงินชดเชยเสมือนเป็นผู้ป่วยใน

(ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป)

การสลายนิ่วการตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสีการรักษาด้วยรังสีแกมม่า
การผ่าตัดต้อกระจกการเจาะตับ
การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะไขกระดูก
การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
การผ่าตัด หรือเจาะไซนัสการเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
การรักษา Bartholin′s Cystการเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
การตัดก้อนเนื้อที่เต้านมการขูดมดลูก
การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกการตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก

หมายเหตุ

แผนการประกันฯ ข้างต้นนี้ เป็นเพียงข้อเสนอในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขความคุ้มครองจากกรมธรรม์ฯ

สนใจแผนนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ.


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน