My FIRST CLASS Health Care

เคยไหม ทำแล้ว ไม่พอจ่าย!? นี่เลย 100 ล้าน จบนะ!?…

My First Class แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย จาก อลิอันซ์ อยุธยา

วงเงินคุ้มครองสูง ครอบคลุม คุ้มค่าที่สุด เคลมง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย 

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส เริ่มต้นเพียง 170 บาท/วัน คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย และในประเทศกัมพูชา 

ปวดหัว เป็นหวัด อุบัติเหตุ มีดบาด โรคร้ายรแรง มะเร็ง ฟอกไต คลอดบุตร เคลมได้หมด มีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนก็เบิกได้ และวงเงินทำฟัน รักษาสายตา และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ…

สนใจแผนประกันนี้

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ.


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกันตารางรายละเอียด และผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แบบประกันฯ ที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ