ประกันภัยการเดินทางเพื่อการทำงาน หรือท่องเที่ยว

  • มอบความคุ้มครองสูงสุด 365 วัน
  • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท*
  • มีเงินชดเชยการบอกเลิกการเดินทาง
  • มีเงินชดเชยสัมภาระสูญหาย / เสียหาย
  • มีเงินชดเชยเที่ยวบินล่าช้า และสัมภาระล่าช้า*
  • พร้อมเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ*
  • เงินพกติดตัว และเอกสารสูญหาย*
  • ครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*

*ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

App เลขาส่วนตัวสำหรับลูกค้า

1. โหลด App และสมัครเข้าใช้งาน

2. ใส่รหัสเจนซื่ : AZP495865

3. สมัครเข้าใช้งานโปรแกรม

 

โหลด App Travel Smart

ดาวน์โหลด App เลขาส่วนตัว สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865