ประกันภัยการเดินทางเพื่อการทำงาน หรือท่องเที่ยว

  • มอบความคุ้มครองสูงสุด 365 วัน
  • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท*
  • มีเงินชดเชยการบอกเลิกการเดินทาง
  • มีเงินชดเชยสัมภาระสูญหาย / เสียหาย
  • มีเงินชดเชยเที่ยวบินล่าช้า และสัมภาระล่าช้า*
  • พร้อมเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ*
  • เงินพกติดตัว และเอกสารสูญหาย*
  • ครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก*

*ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

ซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยวฯ ผ่าน App ได้ใน 4 ขั้นตอน

1. โหลด App และสมัครเข้าใช้งาน

2. ใสรหัสเจนซื่ : AZP495865

3. เลือกแผนการประกัน และวิธีการชำระเงิน

4. รับหมายเลขกรมธรรม์ และรายละเอียดความคุ้มครองผ่านทางอีเมล์

โหลด App Travel Smart

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865