ประกันภัยการเดิน(แผนแบบกำหนดวัน และรายปี)

แผนประกัน เพอร์เฟค

แผนการประกันเดินทางที่ให้คุณได้มากกว่า ทั้งความคุ้มครองครอบคลุม การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาล ทั้งจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย อีกทั้งเงินชดเชยจากการล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าเดินทางชำรุดเสียหาย ฯลฯ ที่ให้คุณสามารถเลือกได้ทั้งแบบรายวัน และรายปี 

จุดเด่น

  • ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งรายเที่ยว หรือรายปี
  • อุ่นใจตลอดการเดินทางด้วย AAGI Travel Assistance บริการสายด่วน ให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถนำไปยื่นขอ VISA สำหรับเดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ ทุกแผนประกันภัย
  • คืนเงิน 100% หากยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และเริ่มต้นเดินทาง จากประเทศไทยเท่านั้น
  • มีอายุตั้งแต่ 1-75 ปีบริบูรณ์
  • แผนประกันภัยรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ เดินทางได้สูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

ประเทศที่ไม่คุ้มครอง

อัฟกานิสถาน / แอลจีเรีย / บุรุนดี / สาธารณรัฐแอฟริกากลาง / ชาด / โคลัมเบีย / เอธิเทรีย / กินี / เฮติ / อิรัค / ไอวอรีโคสต์ / เคนยา / เลบานอน / ลิเบีย / มาลี / มอริเตเนีย / เม็กซิโก / ไนเจอร์ / ไนจีเรีย / เกาหลีเหนือ / ปากีสถาน / คองโก / โซมาเลีย / ซูดาน /สาธารณรัฐซูดานใต้ / ซีเรีย / เยเมน / ซาอุดิอาระเบีย / คอซอวอ

แผนประกันภัย Travel Perfect / Travel Perfect Insurance Plan

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Perfect 1 Perfect 2 Perfect 3 Perfect 4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะเดินทางในต่างประเทศ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล) 300,000 250,000 200,000 100,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ 250,000 150,000 70,000 -
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 250,000 150,000 70,000 -
เงินชดเชยต่อวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ สูงสุด 30 วัน 5,000 3,000 1,500 -
การยกเลิกการเดินทาง 500,000 300,000 200,000 -
การลดจำนวนวันเดินทาง 500,000 300,000 200,000 -
ความล่าช้าในการเดินทาง - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 50,000 30,000 20,000 -
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองไม่เกิน5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ สูงสุด 50,000 30,000 20,000 -
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 50,000 30,000 20,000 -
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,00
การพลาดการต่อเที่ยวบิน - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 25,000 15,000 10,000 -
การสูญเสียหรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง 10,000 5,000 - -
ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 30,000 15,000 - -
ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองไม่เกิน5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ สูงสุด 50,000 30,000 - -
รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน 20,000 10,000 - -
ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 30,000 15,000 - -
การจี้เครื่องบิน คุ้มครองรวมสูงสุด 200,000 100,000 100,000 -
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 1,500 1,000 500 -

แทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา
เราขอมอบ Code ส่วนลดจากเว็บไซต์ ช้อบปิ้ง ชั้นนำที่เรารวบรวมมาไว้เพื่อคุณ...

เบี้ยประกันภัย

รายเที่ยว เบี้ยประกันภัย(บาท)
จำนวนวัน Perfect 1 Perfect 2 Perfect 3 Perfect 4
Asia WW Asia WW Asia WW Asia WW
1 935 1,113 688 919 462 599 209 281
2 945 1,276 699 930 468 604 215 286
3 956 1,287 704 940 473 615 220 292
4 1,119 1,531 819 1,113 541 717 242 336
5 1,214 1,668 892 1,208 587 777 270 372
6 1,231 1,685 903 1,219 593 788 276 378
7 1,407 1,728 1,024 1,250 662 798 319 385
8 1,559 1,915 1,133 1,380 731 880 354 426
9 1,576 1,938 1,145 1,398 742 892 360 432
10 1,593 1,955 1,156 1,415 748 903 366 438
11 1,728 2,216 1,250 1,586 798 1,003 403 524
12 1,832 1,832 1,320 1,678 842 1,062 409 529
13 1,854 2,371 1,337 1,700 853 1,073 414 535
14 1,870 2,398 1,353 1,716 864 1,084 420 541
15 2,053 2,615 1,4760 1,869 930 1,171 483 616
16 2,173 2,772 1,562 1,980 985 1,238 489 621
17 2,195 2,800 1,579 2,002 996 1,254 495 627
18 2,222 2,833 1,595 2,024 1,007 1,265 501 633
19 2,295 2,940 1,644 2,095 1,035 1,308 541 690
20 2,431 3,113 1,738 2,217 1,095 1,381 532 678
21 2,459 3,146 1,760 2,244 1,106 1,397 538 689
22 2,481 3,190 1,777 2,266 1,117 1,414 544 695
23 2,657 3,333 1,898 2,371 1,188 1,474 583 717
24 2,684 3,366 1,920 2,398 1,205 1,491 588 728
25 2,717 3,405 1,942 2,426 1,216 1,507 594 734
26 2,745 3,443 1,964 2,448 1,232 1,524 600 745
27 2,772 3,482 1,986 2,475 1,243 1,540 605 751
28 2,910 3,498 2,074 2,492 1,298 1,546 639 762
29 2,943 3,542 2,096 2,519 1,309 1,562 644 773
30 2,976 3,581 2,123 2,547 1,326 1,579 650 779
31 3,009 3,619 2,145 2,574 1,337 1,595 644 776
32 – 38 3,619 4,230 2,569 3,003 1,595 1,854 776 908
39 – 45 4,230 4,840 2,998 3,427 1,854 2,112 908 1,034
46 – 52 4,840 5,451 3,427 3,856 2,112 2,371 1,034 1,166
53 – 59 5,451 6,061 3,856 4,285 2,371 2,624 1,166 1,293
60 – 66 6,061 6,672 4,279 4,708 2,624 2,882 1,293 1,425
67 – 73 6,672 7,282 4,708 5,137 2,882 3,141 1,425 1,557
74 – 80 7,282 7,893 5,137 5,566 3,141 3,399 1,557 1,683
81 – 87 7,893 8,503 5,561 5,990 3,399 3,658 1,683 1,815
88 – 94 8,503 9,114 5,990 6,419 3,658 3,911 1,815 1,942
95 – 101 9,114 9,724 6,419 6,848 3,911 4,169 1,942 2,074
102 – 108 9,724 10,340 6,848 7,271 4,169 4,428 2,074 2,206
109 – 115 10,340 10,951 7,271 7,700 4,428 4,686 2,206 2,332
116 – 122 10,951 11,561 7,700 8,129 4,686 4,945 2,332 2,464
123 – 129 11,561 12,172 8,129 8,558 4,945 5,203 2,464 2,591
130 – 136 12,172 12,782 8,553 8,982 5,203 5,456 2,591 2,723
137 – 143 12,782 13,393 8,982 9,411 5,456 5,715 2,723 2,855
144 – 150 13,393 14,003 9,411 9,840 5,715 5,973 2,855 2,981
151 – 157 14,003 14,614 9,840 10,263 5,973 6,232 2,981 3,113
158 – 164 14,614 15,224 10,263 10,692 6,232 6,490 3,113 3,240
165 – 171 15,224 15,835 10,692 11,121 6,490 6,743 3,240 3,372
172 – 178 15,835 16,451 11,121 11,545 6,743 7,002 3,372 3,504
179 – 180 16,451 17,061 11,545 11,974 7,002 7,260 3,504 3,630
รายปี 9,000 6,400 4,150 2,400
 

หมายเหตุ

รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

App เลขาส่วนตัวสำหรับลูกค้า

1. โหลด App และสมัครเข้าใช้งาน

2. ใส่รหัสเจนซื่ : AZP495865

3. สมัครเข้าใช้งานโปรแกรม

 

โหลด App Travel Smart

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง กรุณาใส่รหัส Agency : AZP495865