ประกันภัยการเดินทางแบบประจำ(แผนรายปี)

Annual Traveller

  • สามารถยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน
  • ซื้อครั้งเดียวเดินทางท่องเที่ยวทั่งปี ระยะเวลาสูงสุดต่อทริป 90 วัน
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท ต่อเหตุการณ์
  • มีค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องประเทศไทย
  • มีเงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล 1,000 บาท ต่อวัน
  • รับประกันตั้วแต่อายุ 6 เดือน สูงสุดถึง 80 ปี
  • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยวฯ ผ่าน App ได้ใน 4 ขั้นตอน

1. โหลด App และสมัครเข้าใช้งาน

2. ใสรหัสเจนซื่ : AZP495865

3. เลือกแผนการประกัน และวิธีการชำระเงิน

4. รับหมายเลขกรมธรรม์ และรายละเอียดความคุ้มครองผ่านทางอีเมล์

โหลด App Travel Smart

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865