ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกันการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

  • เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  • รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 14-49 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
  • ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั้งอุบัติเหตุ และสุขภาพเข้าได้ทุกโรงพยาบาล
  • กลับมาเยี่ยมบ้านนาน 90 วัน เราดูแล…. เดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเราคุ้มครอง
  • เจ็บป่วยกระทันหัน เราชดเชยค่าเล่าเรียน… ญาติมาเยี่ยม เมื่อคุณป่วย เราจ่ายให้
  • ทีมงานช่วยเหลือพร้อมแพทย์ และพยาบาลพูดได้หลายภาษา พร้อมเป็นสื่อกลาง
  • มีเครือข่ายช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่งทั่วโลก ด้วยประสบการณ์มากว่า 60 ปี
  • ดูแลคุณได้ทันท่วงที ทุกที ทุกเวลา ให้นักเรียนและผู่ปกครองได้อุ่นใจ

ซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยวฯ ผ่าน App ได้ใน 4 ขั้นตอน

1. โหลด App และสมัครเข้าใช้งาน

2. ใสรหัสเจนซื่ : AZP495865

3. เลือกแผนการประกัน และวิธีการชำระเงิน

4. รับหมายเลขกรมธรรม์ และรายละเอียดความคุ้มครองผ่านทางอีเมล์

โหลด App Travel Smart

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865