ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกันการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

แม้เจอเรื่องสะดุดก็อย่าหยุดตามความฝัน... ห่วงนะ กังวลด้วย  ถ้าคนที่เรารักต้องเดินทางไกล ไปเรียนต่อต่างประเทศ ให้เราช่วยแบ่งเบา เรียนสั้น เรียนยาว  เจ็บป่วย สูญเสียค่าเล่าเรียน ญาติเดินทางไปเยี่ยม กระเป๋า ทรัพย์สินสูญหาย ให้เราช่วยดูแล…

  • ชดเชยค่าเล่าเรียนในกรณีมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อได้
  • ยื่นขอ VISA กลุ่มประเทศเชงเก้น ได้ทุกแผน
  • ชดเชย ช่วยเหลือ เมื่อเกิดการสูญหายของหนังสือเดินทาง กระเป๋าเดินทาง
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บ และเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ
  • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  • บริการสายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วโลก +66 (0)-2342-3237
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 14-49 ปี
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
 

App Travel Smart 

ผู้ช่วย ที่พร้อมเดินทางไปกับคุณทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก ดาวน์โหลด และติดตั้งฟรี ทั้ง iOS และ Android สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทางของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

1. โหลด App และสมัครเข้าใช้งาน

2. โปรดระบุรหัสเจนซื่ : AZP495865

3. สมัครเข้าใช้งานโปรแกรม

ดาวน์โหลด App เลขาส่วนตัว สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

โปรดระบุรหัสเอเจนซี่ : AZP495865