ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ PA2

ยกปัญหา และอุปสรรค์ของคุณมาให้เราดูแล!!!

ก่อนความสำเร็จจะมาถึง ต้องพบปัญหา ต้องเจออุปสรรค 

ถ้าปัญหา หรืออุปสรรค ของคุณคือ อุบัติเหตุ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอให้เรามีส่วนช่วยดูแล มอบเช็คเงินสดให้กับครอบครัวเพื่อนพนักงานผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อเพื่อนร่วมงานที่คุณรักต้องจากไปก่อนวัยอันควร สูญเสียความสามารถในการได้ยิน การพูด พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือต้องรักษาพยาบาล จากอุบัติหตุ เราพร้อมจ่ายและดูแลแทนคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก เริ่มต้นง่ายๆ ได้ทันทีด้วยจำนวนพนักงานเพียง 5 ท่าน

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง

ทั่วโลก

คุ้มครองการเสียชีวิต

และอวัยวะ

คุ้มครองทุพพลภาพถาวร

สูญเสียการพูด การได้ยิน

จุดเด่นของแบบประกัน

  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง [PA2]
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาล [ME]
  • ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท [MC]
  • ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท [MA]
  • ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก
  • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 

สนใจแผนนี้

แบบประกันที่คล้ายกัน