ประกันชีวิต สุขภาพ ผู้ป่วยใน-นอก โรคร้ายแรง และค่ารักษาพยาบาล แบบกลุ่ม

การประกันกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป (แผนประกันสำเร็จรูป) คุ้มครองการประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และค่ารัษาพยาบาล

ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึ่งออกให้ กับบริษัทของท่าน โดยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

  • การประกันชีวิตแบบกลุ่ม
  • การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
  • การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแบบกลุ่ม
  • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
  • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก
  • การประกันโรคร้ายแรงแบบกลุ่ม
  • การรักษาฟัน (ทันตกรรม)

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทุกสถานที่ ทั้งใน และนอกเวลาทำงาน

สนใจแผนนี้

รายละเอียดประกันกลุ่ม จำนวนพนักงานตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป

คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับประกัน

แบบประกันที่คล้ายกัน