ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A65/A65

ชีวิตสุขสบาย ด้วยเงินบั้นปลายยามเกษียณ

อยากเกษียณตอนอายุ 65 ปี

 • เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 360 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 65 ปี
 • สามารถเลือกรับผลประโยชน์ได้หลากหลายแบบ
  1. รับเงินก้อนทั้งหมด ตอนอายุ 65 ปี หรือ
  2. เริ่มรับเงินรายงวดตั้งแต่อายุ 65 ปี หรือ
  3. รับเงินก้อนบางส่วนและเงินรายงวดบางส่วนตั้งแต่อายุ 65 ปี
 • ตอบโจทย์การวางแผนการเกษียณ โดยการเลือกรับเงินรายงวด ซึ่งสามารถรับแบบรายเดือน ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี (จำนวนเงินต่องวดที่รับต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท)
 • สามารถเลือกระยะเวลาของการรับเงินรายงวดได้ จนถึงอายุ 75, 80 หรือ 90 ปี แล้วแต่ความต้องการ

รายละเอียดแบบประกัน

 • อายุที่สามารถขอเอาประกันภัยตั้งแต่ 16-45 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้รับประโยชน์รับเงินขั้นต่ำ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยขึ้นต่ำ 4,000 บาทต่อปี
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่เกียวกับสุขภาพและอุบัติเหตุแนบได้