ประกันอุบัติเหตุ มาย พีเอ (My PA)

มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป 5 แสนบาท และสาธารณะภัย 1 ล้านบาท เบี้ยประกันฯ เริ่มเพียงวันละ 3.50 บาท คุณก็สนุกกับทุกจังหวะการเดินทางของชีวิต ได้อย่างเต็มที่เพราะมี “My PA” จาก อลิอันซ์  อยุธยา คอยดูแลคุณ และคนที่คุณรัก…

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่ากรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือ การพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ*
 • ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน* เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอยุธยาแคร์กว่า 180 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีผู้ป่วยใน หรือกรณีผู้ป่วยนอก กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ
 • สมัครง่ายๆ รับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุภาพ

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพถาวร บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์
จากอุบัติเหตุ 500,000 1,000,000 1,500,000
จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 500,000 500,000
จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 500,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 50,000
กรณีเสียชีวิตจากการโดยสาร พาหนะสาธารณะ ที่เกิดเหตุขณะให้บริการ 1,000,000 2,000,000 3,000,000

วันนี้ คุณสามารถวางแผนการเดินทาง ของคุณอย่างสบายใจ ได้ทันที ด้วย My PA

ซื้อ มาย พีเอ ออนไลน์ (เบี้ยประกันสำหรับขั้นอาชีพ 1) เบี้ยประกันรายปี (บาท)
อายุ บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์
1 เดือน 1 วัน – 14 ปี
1,250
15 – 60 ปี
1,250 2,050 4,500
61 – 65 ปี
1,450 2,475 5,425
66 – 70 ปี
1,825 3,150 6,700
71 – 75** 2,625 4,600 9,625

หมายเหตุ

 • อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย
 • เอกสารนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อ
 • พร้อมข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามสัญญาที่สมบูรณ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • แบบประกันนี้รับประกันโดย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • *เฉพาะแผน โกลด์
 • **สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุเท่านั้น