แผนประกันสุขภาพ My All In One

 • แผนการประกันฯ ที่มีมาให้คุณครบทั้ง ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, ประกันรายได้ฯ, โรคร้ายแรง, ประกันอุบัติเหตุ และการออมทรัพย์ หยุดจ่ายเบี้ยเมื่อทุพลภาพ เริ่มต้นเพียงวันล่ะ 48 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 1,500,000 บาท
 • ประกันฯ ไม่ใช้ทุกอย่างของชีวิต ทำไมต้องจ่ายเงินแพงๆ กับการประกันฯ ที่คุณอาจไม่ได้ใช้ คุณสามารถกันเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อคุ้มครองรายได้ฯ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดมีขึ้น แผนการประกันฯ นี้จะให้ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล มีเงินชดเชยรายได้ และการเก็บออม เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก
 •  
 • จุดเด่นของโครงการ
 • มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา (ทุนประกัน+ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ+เงินปันผลครบสัญญา)
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี จากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และฆาตกรรม หรือจราจล
 • มีค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเข้านอน รพ.  วงเงินสูงสุด 415,300 บาท ต่อครั้ง
 • มีค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 30,000 บาทต่อปี
 • มีเงินชดเชยรายได้กรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 500,000 บาท
 • รับเงินก้อนเมื่อเป็นมะเร็ง ทั้งระยะเริ่มต้น และระยะลุกลาม 
 • รับเงินก้อน 500,000 บาท เมื่อเป็นโรคร้ายแรง 1 ใน 48 โรคร้ายแรง*** เช่น สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการพูด หรือสูญเสียการได้ยิน 
 • หยุดจ่ายเบี้ยประกันฯ เมื่อตกเป็นบุคคลทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
 • รับเงินชดเชยรายสัปดาห์เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รับเงินปลอบขวัญ เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด เช่น สุนัข แมว หรือ หนู
 • รับเงินชดเชยเมื่อสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รับเงินชดเชยรายได้**** 21 กรณี ถ้ารักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า 6 ชั่วโมง Day Case ประกอบไปด้วย การสลายนิ่ว, การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด, การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด, การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส, การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก, การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม, การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก, การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ, การรักษาด้วยรังสีแกมม่า, การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า, การจัดกระดูกให้เข้าที่, การเจาะตับ, การเจาะไขกระดูก, การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง, การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด, การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง, การขูดมดลูก, การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก, การรักษา Bartholin′s Cyst
 • รับเงินชดเชยรายได้**** 1,000 บาทต่อวัน 18 กรณี ถ้ารักษาที่โรงพยาบาลไม่เกิน 6 ชั่วโมง Day Case Case ประกอบไปด้วย การสลายนิ่ว, การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี, การผ่าตัดต้อกระจก, การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด, การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด, การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส,  การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม, การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก, การรักษาด้วยรังสีแกมม่า, การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า, การเจาะตับ, การเจาะไขกระดูก, การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง, การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด, การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง, การขูดมดลูก, การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก, การรักษา Bartholin′s Cyst

แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

ความคุ้มครอง (บาท)บอรนซ์ซิลเวอร์โกล์ดแพลทินัม
เก็บออม+คุ้มครองชีวิต (WA85/20)100,000200,000300,000500,000
คุ้มครองกรณี เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ 200,000400,000600,0001,000,000
 คุ้มครองกรณี เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ สาธารณภัย300,000600,000900,0001,500,000
คุ้มครองกรณี ฆาตกรรม-จลาจล200,000400,000600,0001,000,000
ค่าห้อง-ค่าอาหร ผู้ป่วยใน (IPD) วันล่ะ2,4002,4002,4002,400
ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) วันล่ะ1,0001,0001,0001,000
เงินชดเชยรายได้ ต่อวัน (กรณีเข้ารักษาใน รพ.)1,0001,0001,0001,000
คุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค***500,000500,000500,000500,000
คุ้มครองโรคมะเร็ง เมื่อตรวจพบ รับเงินชดเชย***50,00050,00050,00050,000
คุ้มครองโรคมะเร็ง ระยะลุกราม รับเงินชดเชย***500,000500,000500,000500,000
 ผลประโยชน์การรักษาตัวใน รพ. สูงสุดต่อครั้งการรักษา415,300415,300415,300415,300
 ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 35 ปี เบี้ยประกันฯ วันล่ะ486277104

 

21 กรณี Day Case.

ที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพ จ่ายค่ารักษาพยาบาลเสมือนว่าเป็นผู้ป่วยใน

และ 18 กรณีที่จ่ายเงินชดเชยโดยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

การสลายนิ่วการตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี*การจัดกระดูกให้เข้าที่
การผ่าตัดต้อกระจกการเจาะตับ
การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะไขกระดูก
การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิดการเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
การผ่าตัด หรือเจาะไซนัสการเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
*การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูกการเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
การตัดก้อนเนื้อที่เต้านมการขูดมดลูก
การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกการตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
*การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆการรักษา Bartholin′s Cyst
การรักษาด้วยรังสีแกมม่า 

*(จ่ายค่ารักษา แต่ไม่ได้รับเงินชดเชยฯ)

หมายเหตุ

 
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ประกันสุขภาพ My All In One  เป็นชื่อทางการตลาดของทาง สนงฯ. ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ จะเป็นชื่อที่กำหนดโดยบริษัทฯ
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

*เมื่อกรมธรรม์มีอายุมากกว่า 1 ปี หรือการต่ออายุครั้งล่าสุดมีอายุมากกว่า 1 ปี

**เฉพาะสัญญาหลัก

***ความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 โรค ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้นได้จากกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

****ตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ