สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ อ1(AI), อ2(ADD). อ3(ADB) และ บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (ฆาตกรรม-จลาจล)(ฆจ/RCC)

ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติม หรืออนุสัญญาสัญญา

คุ้มครองอุบัติเหตุสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท อันได้แก่

อ.1(AI), อ.2(ADD) และอ.3(ADB) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางบริษัทฯ

ฆจ หรือบันทึกสลักหลังฆาตกรรม จราจล เป็นสัญญาแนบท้าย ที่สามารถซื้อเพื่อเพิ่มเติมความคุ้มครองจากความคุ้มครองอุบัติเหตุ อ.1 และ อ.2 แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ ฆจ.อ1(RCCAI) และ ฆจ.อ2(RCCAD) เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จะต้องซื้อควบคู่กับ อ1 หรือ อ2 แบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบก็ได้ แล้วแต่กรณี โดยจะไม่สามารถซื้อได้โดยอิสระโดยปราศจากอนุสัญญา อ.1 และอ.2 โดยสัญญาดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนที่เกียวข้องกับการถูกฆาตกรรม หรือเหตุอันเกิดจากการจลาจล โดยผู้ขอเอาประกันภัย/ประกันฯ มิได้มีส่วนเป็นผู้ร่วมกระทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น

แทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา
เราขอมอบ Code ส่วนลดจากเว็บไซต์ ช้อบปิ้ง ชั้นนำที่เรารวบรวมมาไว้เพื่อคุณ...เพียงคุณ Click ที่รูปด้านล่าง