มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเบี้ยประกันฯ ไปใช้ลดหย่อนภาษี** เป็นแผนการออมทรัพย์ ที่มีเงินคืนให้ทุกปี ปีล่ะ 6%* + เงินปันผล และรับเงินคืนเมื่อครบสัญญาอีก 160%*+เงินปันผล พร้อมให้ความคุ้มครองชีวิต ตลอดสัญญา และมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม

มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปันผล) แผนการออมคุ้มค่า พร้อมรับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี
“ออมเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี พร้อมรับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี ตลอดอายุสัญญา”

  • รับเงินจ่ายคืน 6%* ทุกปี  ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10
  • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 160%*
  • รวมรับเงินคืน 220%*
  • โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
  • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%*
  • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

*%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

**ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร