1. ข้อมูลประกอบใบคำขอเอาประกันภัย PA Easy Care Plus


อาชีพขั้น 1-2 เช่น

ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก เลขานุการ เสมียน พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบัญชี พนักงานรับโทรศัพท์ แคชเชียร์ แม่บ้าน เจ้าของกิจการ ร้านค้า พนักงานขายของหน้าร้าน-ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนภาพ ผู้ออกแบบเสื้อผ้า แพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ครูอาจารย์ นักแต่งเพลง ครูสอนดนตรี ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย นักวิชาการ สถาบันนิก ช่างเจียระไนเพชรพลอย ช่างซ่อมกุญแจ พ่อครัว แม่ครัว ช่างทอง ช่างภาพอิสระ ช่างเขียนป้ายโฆษณา วิศวกรประจำสำนักงาน เป็นต้น


อาชีพขั้น 3-4 เช่น

แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงาน/คนงานขุดเจาะน้ำมันหรือเหมืองแร่ พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงานส่งของหรือเอกสารที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการทำงาน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊ส วัตถุอันตรายต่างๆ นักงานขับเรือโดยสาร นักเรียนอาชีวะ(ช่างกล) เกษตรกร คนทำสวน เป็นต้น


" บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ แผนประกันภัย อุบัติเหตุ PA Prompt Care และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถเสนอความคุ้มครองแผนประกันภัยดังกล่าวให้แก่ท่านได้ เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย "

โปรดกรุณาเลือกแบบประกันภัยอื่นๆ ของทางบริษัทฯ

ดูแผนประกันอุบัติเหตุอื่น.


2. ข้อมูลส่วนตัวผู้ขอเอาประกันภัย


3. ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน


4. ผู้รับประโยชน์


5. คำแถลงเกี่ยวกับสุขภาพและอื่นๆ


คำเตือน

ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.