แบบประกันกลุ่ม เพื่อสวัสดิการพนักงาน

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ PA1

แผนการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม สำหรับพนักงาน (PA1) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ พร้อมค่ารักษาพยาบาลฯ จากอุบัติเหตุ สมาชิกเริ่มต้นเพียง 5…

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ PA2

แผนการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม สำหรับพนักงาน (PA2) ทำธุรกิจ ต้องคิดเยอะ วางแผนแยะ โฟกัสเป้าหมาย… ยกปัญหา อุปสรรค์ของคุณมาให้เราดูแล!!!…

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกันชีวิต สุขภาพ ผู้ป่วยใน-นอก โรคร้ายแรง และค่ารักษาพยาบาล แบบกลุ่ม

การประกันกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป (แผนประกันสำเร็จรูป) คุ้มครองการประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ…

ข้อมูลเพิ่มเติม