บริการด้านการประกันชีวิต (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)

Call Center 1373

วิธีการเคลมประกัน

กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทุกครั้งที่มีการเรียกร้องสินไหมภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล 

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรับเงินสินไหม ท่านสามารถสมัครใช้บริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ โดยขอรับแบบฟอร์มที ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารแบบออมทรัพย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

รู้ผลการพิจารณาสินไหมรวดเร็วก่อนใคร เพียงท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านไว้กับบริษัทฯ กรุณาโทร.1373 ทุกครั้ง เมื่อท่านเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด Applications สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต