ขั้นตอน และวิธีการเคลมประกันฯ

กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทุกครั้งที่มีการเรียกร้องสินไหมภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรับเงินสินไหม ท่านสามารถสมัครใช้บริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ โดยขอรับแบบฟอร์มที ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารแบบออมทรัพย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

รู้ผลการพิจารณาสินไหมรวดเร็วก่อนใคร เพียงท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านไว้กับบริษัทฯ กรุณาโทร.1373 ทุกครั้ง เมื่อท่านเปลี่ยนแปลง

แทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา
เราขอมอบ Code ส่วนลดจากเว็บไซต์ ช้อบปิ้ง ชั้นนำที่เรารวบรวมมาไว้เพื่อคุณ...เพียงคุณ Click ที่รูปด้านล่าง

แบบประกันที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ...

ดาวน์โหลด Applications สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865