บริการด้านการประกันชีวิต

Call Center 1373

ขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันฯ ได้ใน 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 โทร 1373

ขั้นตอนที่ 2 กด 7 เพื่อแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

หรือ ทำรายการด้วยตนเองผ่าน  My Allianz Application

ดาวน์โหลด APPLICATION สำหรับ IOS

ดาวน์โหลด APPLICATION สำหรับ ANDROID

ดาวน์โหลด Applications สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริการด้านการประกันภัย (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย)

Call Center 1292

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ดาวน์โหลด App สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

และผู้ต้องการซื้อประกันการเดินทางผ่าน App (กรุณาใส่รหัสเอเจนซี่ : AZP495865)

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865

กรุณาใส่ รหัสเอเจนซี่ : AZP495865