Get Adobe Flash player

Posts Tagged ‘แบบประกันสำเร็จรูป’

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ

ถ้าเราไม่ประมาท แต่คนอื่นเขาประมาณอะไรจะเกิดขึ้น?

 

—— อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลา และไม่เลือกสถานที่ นำมาซึ่งภาระความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับในด้านค่ารักษาพยาบาล ซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ท่านสามารถป้องกันผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและ คนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น วางใจได้ด้วยหลักประกันทางการเงินยามฉุกเฉินจาก อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตอย่าง ครบครัน

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองทันทีในยามที่ท่านต้องการ

 • คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง ในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
 • ทดแทนค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ทดแทนรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมมอบความอุ่นใจให้ท่านเสมอ

 • ไม่เพียงให้ความคุ้มครองแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน แต่ยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทุกสถานที่ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใด ๆ
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 2 แผนตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 • บริการพิเศษจากอลิอันซ์อยุธยาแคร์ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโดยมิต้องชำระเงินตามความคุ้มครอง ณ
  โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ

อายุที่ขอเอาประกันภัย

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี*

หมายเหตุ

—— *อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย -ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมเสนอเงื่อนไขพิเศษสำหรับท่าน

 • ขยายความคุ้มครองไปถึงความเสี่ยงภัยจากการขับขี่หรือโดยสาร จักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย
 • รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นปีละ 5% จากจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มแรก เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ภายในกำหนด 3 เดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดสัญญาเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มแต่อย่างใด

 

แผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บในวันที่ขอสมัครเอาประกันภัย ไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง
แผนประกันภัยที่จะเลือกมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี
อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ กำหนดเบี้ยประกันภัยตามลักษณะอาชีพ

อาชีพ ขั้น 1 คือกลุ่มอาชีพที่ประจำอยู่ในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารบริษัทพนักงานประจำสำนักงาน ข้าราชการที่ประจำสำนักงาน ครู ผู้พิพากษา อัยการทนายความ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ เจ้าของกิจการค้าขายที่ประจำอยู่แต่ในร้าน(ขายยา ขายทอง อัญมณี ร้านเสริมสวย ขายของชำที่บ้าน) เป็นต้น อาชีพ ขั้น 2 คือกลุ่มอาชีพที่จะต้องเดินทางออกไปนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างผีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทางวิศวกร สถาปนิก สัตวแพทย์ หัวหน้าคนงาน หัวหน้าช่าง (ไม่ลงมือทำ) เจ้าของกิจการ(ร้านอาหาร ขายของในตลาด อู่ซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสี ปะยาง(ไม่ลงมือทำ) โรงกลึง ปั้มน้ำมัน รับซื้อของเก่า ฯลฯ) เจ้าของสวน นา ไร่ ฟาร์ม(ไม่ลงมือทำ) เป็นต้น
อาชีพ ขั้น 3 กลุ่มอาชีพที่มีลักษณะใช้แรงงานกึ่งช่างฝีมือเช่น ยาม (ไม่พกอาวุธ)ช่างซ่อมเครืองยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างกระเบื้อง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างพิมพ์ ช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก คนขับรถแท็กซี่ คนงานในโรงงาน เป็นต้น อาชีพ ขั้น 4 คือกลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานและมีความเสี่ยงสูง เช่นอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ขับรถเครน ขับรถบรรทุกข้ามจังหวัด ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร การปูหินอ่อน แกรนิต ปาเก้ หินขัด ช่างเชื่อมโครงเหล็ก ปูกระเบื้องหลังคาเป็นต้น

ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร

หากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
 • 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  และการทุพพล ภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็น
  บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า
  หรือสายตา รวมกันตั้งแต่สองข้าง
 • 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ
  หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตา หนึ่งข้าง
 • 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
 • 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
 • 1-25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า (ตามชื่อกำหนดในกรมธรรม์)

ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

หากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน
180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจำนวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตาราง
ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์)

การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
หรือต้องได้รับการพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ
จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับค่าห้องสำหรับผู้ป่วยภายใน
ค่าห้องสังเกตการ ค่ารักษาพยาบาล
และค่าการพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)การขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่เอาประกันไว้ สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะโดยสาร หรือขับขี่รถจักรยานยนต์

การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่เอาประกันไว้สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากการฆาตกรรมหรือการทำร้ายร่างกาย

หมายเหตุ 

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอา ประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข
ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์


สนใจ วางแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ด้วยอยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

หรือ กรอกข้อมูลด้านล่าง

Did you like this? Share it:

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ อ1(AI), อ2(ADD). อ3(ADB) และ บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (ฆาตกรรม-จลาจล)(ฆจ/RCC)

ลักษณะของสัญญา

—— อนุสัญญาสัญญาคุ้มครองอุบัติเหตุอ.1, อ.2 และอ.3 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า AI, ADD และADB ตามลำดับ เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางบริษัทฯ

—— ฆจ หรือบันทึกสลักหลังแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ ฆจ.อ1 หรือ RCCAI และ ฆจ.อ2 หรือ RCCAD เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จะต้องซื้อควบคู่กับ อ1 หรือ อ2 แบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบก็ได้ แล้วแต่กรณี โดยจะไม่สามารถซื้อได้โดยอิสระโดยปราศจากอนุสัญญา อ.1 และอ.2 โดยสัญญาดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนที่เกียวข้องกับการถูกฆาตกรรม หรือเหตุอันเกิดจากการจลาจล โดยผู้ขอเอาประกันภัย/ประำกันชีวิต มิได้มีส่วนเป็นผู้ร่วมกระทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ตารางผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ อ 1 ฆจ ของ อ 1 อ 2 ฆจ ของ อ 2 อ 3
เสียชีวิต 100% 100% 100% 100% 100%
สูญเสีย
อวัยวะ
มือ เท้า หรือสายตา 2 ข้างขึ้นไป 100% 100% 100% 100%
มือ เท้า หรือ สายตา 1 ข้าง 60% 60% 60% 60%
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 25% 25% 25% 25%
ทุพพลภาพ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง สูงสุด 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 0.70% 0.70%
ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน สูงสุด 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 0.30% 0.30%
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูงสุด 10 ปี ปีละ 10% 10%
ชดเชยการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สูงสุด 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 0.2% 0.2%
การบำบัดรักษา โรคกลัวน้ำด้วยเซรุ่ม 1.0%
ชดเชยการผ่าตัด
ชดเชย 2 เท่า เนื่องจากสาธารณภัย

หมายเหตุ

——ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น


ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

แบบประกันสำเร็จรูป

มายไลฟ์ – แบบประกันสำเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟ

เพราะชีวิตของคุณมีสองเรื่องสำคัญที่ต้อง กังวล คือสุขภาพ และการเงิน แต่วันนี้ทุกความกังวัลของคุณจะหมดไป ด้วย มาย ไลฟ์ แบบประกันชีวิตสำเร็จรูป จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ที่ตอบโจทย์ทุกความกังวล และความต้องการ ซึ่งได้แบ่งเป็นสองเมนูง่ายๆ สามารถเลือกวางแผนได้ด้วยตัวคุณเอง

เมนูเพื่อสุขภาพและชีวิต

เมนูเพื่อการเงินที่มั่นคง


สนใจ วางแผนทางการเงินเพื่อการเก็บออมที่มาพร้อมกับความคุ้มครอง ด้วย แบบประกันในชุด มาย แพ็ค

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

Did you like this? Share it:

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

สำหรับสวัสดิการพนักงาน และครอบครัว

(แผนประกันสำเร็จรูป)

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การรับฟัง การออกเสียง

และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนี้

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง [PA2]
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาล [ME]
 • ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท [MC]
 • ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท [MA]
 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ

 คุณสมบัติของกลุ่มที่สามารถเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

 • องค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • องค์กร หรือหน่วยงานจะต้องมีสถานที่ประกอบการในประเทศไทย
 • การขอสมัครเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจะต้องกระทำในนามขององค์กร โดยผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
 • พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาโดยปกติในประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกขององค์กรณ์นั้นๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 15-65 ปี
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาติการทำงาน (Work permit)
 • มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บในวันที่ขอภัยไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง
 • คู่สมรสของพนักงานหรือสมาชิดที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก โดยเบี้ยประกันกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงานหรือสมาชิก
 • บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมายของพนักงานหรือสมาชิกที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และกำลังศึกษาอยู่ และมีอายุ 1 เดือน 1 วัย – 25 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์ความคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก และจำนวนเอาเงินประกันภัยการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 500,000 บาท โดยเบี้ยประกันภัยกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงาน หรือสมาชิก
 • คู่สมรสและ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิกจะเข้าร่วมแผนประกันภัยได้ต่อเมื่อพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมแผนประกันภัยความคุ้มครองของคู่สมรส และ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิก จะสิ้นผลบังคับทันทีที่ความคุ้มครองของพนักงานหรือสมาชิกสิ้นสุดลง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • จำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 คน (ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตรของพนักงานหรือสมาชิก) และเบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
 • แผนประกันภัยที่เลือก จำนวนเงินเอาประกันภัย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี ของพนักงานหรือสมาชิก
 • การกำหนดแผนประกันภัยให้แก่พนักงานหรือสมาชิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างใดอย่างนึ่งดังนี้
  • กำหนดแผนประกันภัยเพียงแผนเดียวให้แก่พนักงานหรือสมาชิกเท่ากับทุกคน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามระดับตำแหน่งของพนักงาน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามระดับเงินเดือนของพนักงาน
  • กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุงานของพนักงาน
 • การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นั้บตั้งแต่วันที่เกิด อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นั้บแต่วันที่เกิกอุบัติเหตุ สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการรักษาพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร สะดวก และรวดเร็ว
 • จ่ายค่าสินไหมกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารเรียกร้องถึงบริษัทฯ ครบถ้วน
 • บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) แจ้งการจ่ายสินไหมทดแทนให้ แก่ผู้เอาประกันภัยเพียงฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัยที่เบิกค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทฯ
 • โอนเงินสินไหมทดแทนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้เอาประกันภัยเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • บริการอยุธยาแคร์ คือบริการด้านการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุมมากกว่า 230 แห่ง ทั่วประเทศ
 • ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร 1373 พร้อมให้บริการโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วแบบ One Stop Service

 

วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ขั้นอาชีพ
เบี้ยประกันภัยจะกำหนดตามลักษณะอาชีพของพนักงานหรือสมาชิกแต่ละคน

อาชีพ ขั้น 1 คือ กลุ่มอาชีพที่ประจำในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำสำนักงานข้าราชการที่ประจำในสำนักงาน ครู ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ เจ้าของกิจการค้าขายที่ประจำอยู่แต่ในร้าน (ขายยา ขายทอง อัญมญี ขายของชำที่ร้าน) เป็นต้น
อาชีพ ขั้น 2 กลุ่มอาชีพที่จะต้องเดินทางออกไปนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทาง วิศวกร สถาปนิก สัตวแพทย์ หัวหน้าคุมงาน หัวหน้าช่าง (ไม่ได้ลงมือทำ)เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร ขายของในตลาด อู่ซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสี ปะยาง โรงกลึง ปั้มน้ำมัน รับซื้อของเก่า ฯลฯ) เจ้าของสวน นา ไร่ ฟาร์ม (ไม่ได้ลงมือทำ) เจ้าของกิจการหรือพนักงานขาย (ขายผลไม้ ขายดอกไม้) เป็นต้น
อาชีพ ขั้น 3 กลุ่มอาชีพที่มีลักษณะใช้แรงงานกึ่งช่างฝีมือ เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างก่อสร้าง (ช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถบรรทุกส่งของ คนงานในโรงงาน เป็นต้น)
อาชีพ ขั้น 4 คือกลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานและมีความเสี่ยงสูง เช่น อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ขับรถบันทุกหนัก 6 ล้อขึ้นไป ขับรถเครน ขับรถน้ำมัน ขับรถบรรทุกข้ามจังหวัด ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร เป็นต้น
เป็นต้น

 

แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

เลือกสรรแผนความคุ้มครองที่ครองคลุมมากกว่าให้แก่พนักงานทุกอาชีพ

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยทุกคนในแต่ละขั้นอาชีพ ให้ใช้ช่องอัตราเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด โดยนับรวมทั้งพนักงาน/สมาชิก คู่สมรส บุตร เช่น จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด 20 คน มีอาชีพขั้นที่ 1 จำนวน 5 คน อาชีพขั้นที่ 2 จำนวน 10 คน และอาชีพขั้นที่ 3 จำนวน 5 คน ให้ใช่เบี้ยประกันภัยในช่อง 6-20 คน ทุกขั้นอาชีพ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่จะเอาประกันภัยของขั้นอาชีพ 4 ต้องไม่เกิน 50% ของจำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยทั้งหมด

สนใจวางแผนภาษีสำหรับกิจการ ด้วยสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ (My PA)

เพียงวันละ 3.50 บาท คุณก็สนุกกับทุกจังหวะการเดินทางของชีวิต ได้อย่างเต็มที่

เพราะมี “My PA” จากอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. คอยดูแลคนที่คุณรัก


แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่ากรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือ การพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ*
 • ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน* เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอยุธยาแคร์กว่า 180 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีผู้ป่วยใน หรือกรณีผู้ป่วยนอก กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ
 • สมัครง่ายๆ รับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุภาพ

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพถาวร บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์
จากอุบัติเหตุ 500,000 1,000,000 1500,000
จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 500,000 500,000
จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 500,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 50,000
กรณีเสียชีวิตจากการโดยสาร พาหนะสาธารณะ ที่เกิดเหตุขณะให้บริการ 1,000,000 2,000,000 3,000,000

วันนี้ คุณสามารถวางแผนการเดินทาง ของคุณอย่างสบายใจ ได้ทันที ด้วย My PA

ซื้อ มาย พีเอ ออนไลน์ (เบี้ยประกันสำหรับขั้นอาชีพ 1) เบี้ยประกันรายปี (บาท)
อายุ บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์
1 เดือน 1 วัน – 14 ปี
1,250
15 – 60 ปี
1,250 2,050 4,500
61 – 65 ปี
1,450 2,475 5,425
66 – 70 ปี
1,825 3,150 6,700
71-75** 2,625 4,600 9,625

หมายเหตุ

 • อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย
 • เอกสารนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อ
 • พร้อมข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามสัญญาที่สมบูรณ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • *เฉพาะแผน โกลด์
 • **สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุเท่านั้น


ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com


Add Friend

Did you like this? Share it:

แผนความคุ้มครองสุขภาพ : มาย เฮลร์ เซฟตี้

“ป่วยกาย สบายใจ หาหมอได้ไม่กังวล”

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • คุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • เงินชดเชยรายวันกรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วัน

สนใจ วางแผนทางการเงินพร้อมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ด้วย มาย เฮลธ์ เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

Did you like this? Share it:

แผนความคุ้มครองโรคร้ายแรง : มาย คริติคอล เซฟตี้

“โรคร้ายแรงใครก็เป็นได้…  ประกันไว้ขณะยังแข็งแรง”

จากสถิติที่ผ่านมาพบคนไทย ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ทุก 4 นาที และป่วยเป็นโรคมะเร็ง ทุก 8 นาที มาย คริติคอล เซฟตี้ สามารถช่วยให้คุณหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 48 โรค พิเศษ โรคมะเร็งก่อนระยะลุกลาม และการทำบอลลูนหัวใจ
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลสูงสุดถึง 500 วัน


สนใจ วางแผนทางการเงินพร้อมความคุ้มครองโรคร้ายแรง ด้วย มาย คริติคอล เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

Did you like this? Share it:

มาย อินคัม เซฟตี้ : แผนความคุ้มครองรายได้

“รายได้ไม่สะดุด… แม้ต้องหยุดทำงาน”

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • เมื่อคุณทำงานไม่ได้จากกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุถึง 3 ล้านบาท (กรณีเลือกแผนแพลทินัม)
 • ค่าชดเชยรายได้วันละ 3,000 บาท สูงสุดถึง 500 วัน (กรณีเลือกแผนแพลทินัม)
 • การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และ อุบัติเหตุ
 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นสาธารณภัยถึง 7,500,000 บาท (กรณีเลือกแผนแพลทินัม)

สนใจ วางแผนทางการเงินพร้อมความคุ้มครองรายได้ ด้วย มาย อินคัม เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

ดาว์โหลดโบชัวร์ My Income Safty

Did you like this? Share it:

แผนความคุ้มครองชีวิต : มาย ไลฟ์ เซฟตี้

“วันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่…. ใครจะเลี้ยงดูพวกเขา”

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • ครอบคลุมกรณีสูญเสียอวัยวะ
 • พิเศษ คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นสาธารณะภัยสูงสุดถึง 7.5 ล้านบาท (กรณีเลือกแผน แพลทินัม)

สนใจ วางแผนทางการเงินสำหรับครอบครัวที่คุณรัก ด้วย มาย เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

ดาวโหลดโบชัวร์ มาย ไลฟ์ เซฟตี้

Did you like this? Share it:

แผนการออมเพื่ออนาคต – มาย เซฟวิ่งส์

“ออมง่ายๆ ให้ผลตอบแทนแน่นอน”

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนตลอดสัญญา
 • คุ้มครองยาวนาน 12 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี
 • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 สูงสุด 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ชำระเบี้ยประกันครบ 7 ปี หยุดชำระเบี้ย รับเงินคืน 17% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • หลังจากหยุดชำระเบี้ยประกันปีที่ 7 บริษัทคุ้มครองชีวิตต่อ ที่ทุนประกัน 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญาปีที่ 12 รับเงินคืน 745% ของของจำนวนเงินเอาประกันภัย + เงินครบกำหนดสัญญาพิเศษอีก 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

วันนี้ คุณสามารถวางแผนการเดินทาง ของคุณอย่างสบายใจ ได้ทันที ด้วย My Saving

การซื้อประกันฯ ผ่าน ระบบออนไลน์ โดย คลิกปุ่ม ที่ในช่อง แผนการประกันฯ และอายุ ที่คุณต้องการซื้อ

แผนความคุ้มครองและผลประโยชน์ ที่คุณเลือกได้

แบบประกัน
บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทินัม
สัญญาหลัก มาย เอ็กซ์เพรส เซฟวิ่งส์ 12/7 ทุนประกัน 30,000 50,000 300,000 500,000
อายุ อัตราเบี้ยประกันรายปี
1 เดือน 1 วัน – 55 ปี 27,600 46,000

276,000

460,000

56 – 70 ปี 28,200 47,000

282,000

470,000

สนใจ วางแผนทางการเงินเพื่อการเก็บออม ด้วย มาย เซฟวิ่งส์

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย


Email : aacp.in.th@gmail.com


Did you like this? Share it: