Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา/เกี่ยวกับเรา/แผนที่


เว็บไซต์นี้จัดทำขี้นโดย

นายรณชัย ชุ่มดี

ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 4501064615

สังกัดหน่วยงาน Victory 9M ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (AZAY)

 


โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเสนอตัวเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า ผู้ถือกรรมธรรม์ ให้ได้รับข้อมูลฯ ข่าวสาร สำหรับการนำไปใช้ประกอบการพิจารณา ในการตัดสินใจเลือกทำประกันฯ
  2. ให้ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันฯ รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ต่างๆ จากทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่น่าสนใจ
  3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สำหรับลูกค้า ผู้ถือกรมธรรม์ และเพื่อนพลังตัวแทนฯ ฝ่ายขายของทางบริษัทฯ
  4. ให้ข้อมูลทางด้านแบบประกันฯ และรูปแบบการประกันฯ ประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการทำประกันฯ
  5. ข้อมูลแบบประกันฯ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ azay.in.th นี้ได้นำมาจากแบบประกันฯ ที่ทางบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และบริษัทฯ ประกันฯ ต่างๆ  มีการจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน โดยบางแบบประกันฯ อาจได้มีการยุติการจำหน่ายลงแล้ว ดังนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น (กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดูได้จากประกาศฯ ของแต่ละบริษัทฯ นั้นๆ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง)
  6. ข้อมูลภายในเว็บไซต์ azay.in.th นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณา หรือใช้สำหรับการอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ อาจมีการแก้ไขฯ, เปลี่ยนแปลงฯ, เพิ่มเติมฯ หรือ ยกเลิกฯ โดยหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้นๆ ได้ โดยทางเว็บไซต์ azay.in.th อาจจะไม่ได้รับทราบถึงการแก้ไขฯ, เปลี่ยนฯ, เพิ่มเติมฯ, หรือยกเลิกฯ ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ azay.in.th จึงขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบในความคลาดเคลื่น หรือความไม่ถูกต้องตรงกันของข้อมูล ข่าวสาร หรือเนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์ azay.in.th กับหน่วยงาน บริษัทฯ หรือองค์กรใดๆ ภายนอก เว็บไซต์ azay.in.th ถ้าหากมีเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของท่านให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดูได้จากประกาศฯ อย่างเป็นทางการของทางบริษัทฯ ต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสารนั้นๆ โดยตรงอีกครั้ง จึงขออภัยในความผิดพลาดคลาดเคลื่อนหากมีเกิดขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้ามา ณ. โอกาสนี้.
  7. การแปลภาษาจากภาษาไทย ไปเป็นภาษาต่างๆ ภายในเว็บไซต์ azay.in.th นี้ เกิดขึ้นโดยระบบโปรแกรมอัตโนมัติ และโปรแกรมช่วยในการแปลภาษาของ google (google แปลภาษา) ซึ่งอาจส่งผลให้คำบางคำ ประโยคบางประโยค อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และในบางครั้งอาจทำให้ความหมายของคำ หรือประโยคนั้นๆ เปลี่ยนแปลง และ/หรือ อาจจะคลาดเคลื่อนจากความหมายในภาษาไทย ซึ่งเป็นความหมายที่ทางเว็บไซต์ azay.in.th ต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน ทางเว็บไซต์ azay.in.th จึงขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแปลภาษาที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน ของโปรแกรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมา ณ.โอกาสนี้
  8. หากหน่วยงาน บริษัทฯ หรือองค์กรใดๆ ต้องการให้แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ข่าวสาร หรือประกาศกิจกรรมของหน่วยงาน บริษัทฯ หรือองค์กรของท่าน ภายในเว็บไซต์ azay.in.th กรุณาติดต่อ ที่ r.chumdee@gmail.com จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ azay.in.th

admin.


พบปัญหาเรื่องการทำประกันฯ การเรียกร้องสินไหมฯ ต้องการรับบริการจากตัวแทนฯ

หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

รณชัย(ต้น) : 081-278-9871, 086-338-5006

Email : r.chumdee@gmail.com


ที่ตั้งสำนักงานสำนักงานฯ และที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร  

 

สำนักงานตัวแทนฯ บมจ. อลิอันซ์  อยุธยา ประกันชีวิต นนทบุรี (AO นนทบุรี)

เลขที่ 146 ถนนประชาราษฏร์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-968-4320, โทรสาร : 02-968-4320

เวลาทำการ

จ-ศ 8.00 17.00 น.*

ส 8.00 12.00 น.*

(หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

*(ก่อนเดิมทางมาติดต่อที่สำนักงานกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า ที่เบอร์ 081-278-9871 : รณชัย)

 แผนที่สำนักงานฯ นนทบุรี

 


ดู สำนักงานตัวแทนฯ นนทบุรี (AO นนทบุรี) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


 

 สำนักงานใหญ่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์

898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพ 10330.

ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา (AZAY Call Center) โทร. 1373 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เวลาทำการ
จ-ศ   8.00-20.00 น.
ส- อ 9.00-17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แผนสำนักงานใหญ่