Get Adobe Flash player

สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองสุขภาพในกรณีผู้ป่วยใน (HS, HSP)

ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HS)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทกำหนด โดยให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของ โรงพยาบาล ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้น และค่ารักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละ รายการของแบบที่ได้กำหนดไว้

ลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์ (HSP)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อควบกับสัญญาหลักแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัท กำหนด โดยให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของ โรงพยาบาล และมีเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลพิเศษผู้ป่วยนอกก้อนใหญ่ เช่น ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด

 

หมายเหตุ

  • ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น


ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.