Get Adobe Flash player

แผนความคุ้มครองสุขภาพ : มาย เฮลร์ เซฟตี้

“ป่วยกาย สบายใจ หาหมอได้ไม่กังวล”

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

  • คุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
  • เงินชดเชยรายวันกรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วัน

สนใจ วางแผนทางการเงินพร้อมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ด้วย มาย เฮลธ์ เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.