Get Adobe Flash player

แบบประกันสำเร็จรูป

ประกันอุบัติเหตุ My PA Plus

มอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่าทดแทนรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสายรถจักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย

ช่วยคุณแบ่งเบาค่าใช้จ่าย

 • ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 365 วัน ทุกสถานที่ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผนตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 • บริการพิเศษจากอลิอันซ์อยุธยาแคร์ บริการรักษาพยายาลผู้ป่วยในโดยมิต้องชำระเงินตามความคุ้มครอง ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ พลัส (สำหรับอาชีพขั้น 1)

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • จากอุบัติเหตุ
350,000 500,000 700,000 1,000,000
 • จากการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
350,000 500,000 500,000 500,000
 • จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
350,000 500,000 700,000 1,000,000
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 350 500 700 1,000
การรักษาพยาบาล 35,000 50,000 70,000 100,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (สำหรับอาชีพขั้น 1)

อายุ(ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
15-65 1,950 2,650 3,450 4,500
66-70 2,750 3,750 4,900 6,500
71-75* 4,050 5,500 7,200 9,600

 

หมายเหตุ

 • อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย
 • เอกสารนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อ
 • พร้อมข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามสัญญาที่สมบูรณ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • *สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุเท่านั้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อมูลด้งต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้เอาประกันควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัย

 • ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี
  • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  • ขณะที่ผู้เอาประกันปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบิติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจ วางแผนความคุ้มครองอบัติเหตุ ด้วย My PA Plus

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

ประกันโรคร้ายได้คุ้ม

ให้คุณจ่ายเบี้ยฯ ไม่เสียเปล่า  ป่วย ไม่ป่วย ยังไงก็ได้คุ้ม!

เคยเห็นไหม? ประกันที่เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป* แต่ยังคงคุ้มครอง ประกันโรคร้ายได้คุ้ม คุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทย

 • ได้คุ้มค่า… จ่ายเบี้ยฯ ไม่เสียเปล่า เป็นโรคหรือไม่เป็นก็ได้เงินก้อน
 • คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง การเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือรับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญา
 • ได้ความคุ้มครองต่อเนื่องจบครบสัญญา โดยไม่ต้องชำระเบี้ย เมื่อเป็นโรคร้าย เช่น มะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา
 • เบี้ยฯ ส่วนที่คุ้มครองชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ตัวอย่างเบี้ยฯ สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท เบี้ยฯ รายเดือน 4,112 บาท
 • ชำระเบี้ยฯ 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 16 – 55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง

โรคร้ายแรง (กลุ่ม 1)**

1. การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี
2. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
4. การผ่าตัดตับ
5. การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง
6. โรค Refractory Angina ทีจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น
7. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง
8. การผ่าตัดฝัง Cochlear
9. การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง

**ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

โรคร้ายแรง (กลุ่ม 2)**

1. เนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ
2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
4. อาการตับวายระยะสุดท้าย
5. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้าย
6. ภาวะหมดสติ
7. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
8. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
9. การผ่าตัดเปิดหัวใจ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
10. ภาวะไตวายระยะสุดท้าย
11. การสูญเสียการได้ยิน
12. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
13. การสูญเสียความสามารถในการพูด
14. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกในฐานะผู้รับ
15. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

**ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามอาการ การวินิจฉัย การรักษาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • ข้อมูล ในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย


การชำระเบี้ย

 • สามารถเลือกชำระเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปีได้

 


สนใจ วางแผนประกันสุขภาพ ด้วย ประกันโรคร้ายได้คุ้ม

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ

ถ้าเราไม่ประมาท แต่คนอื่นเขาประมาณอะไรจะเกิดขึ้น?

 

—— อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลา และไม่เลือกสถานที่ นำมาซึ่งภาระความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับในด้านค่ารักษาพยาบาล ซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ท่านสามารถป้องกันผลกระทบที่ตามมาทั้งต่อตัวเองและ คนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น วางใจได้ด้วยหลักประกันทางการเงินยามฉุกเฉินจาก อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตอย่าง ครบครัน

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองทันทีในยามที่ท่านต้องการ

 • คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง ในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
 • ทดแทนค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ทดแทนรายสัปดาห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมมอบความอุ่นใจให้ท่านเสมอ

 • ไม่เพียงให้ความคุ้มครองแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน แต่ยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทุกสถานที่ทั่วโลก
 • สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใด ๆ
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 2 แผนตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 • บริการพิเศษจากอลิอันซ์อยุธยาแคร์ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโดยมิต้องชำระเงินตามความคุ้มครอง ณ
  โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ

อายุที่ขอเอาประกันภัย

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี*

หมายเหตุ

—— *อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย -ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์

อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมเสนอเงื่อนไขพิเศษสำหรับท่าน

 • ขยายความคุ้มครองไปถึงความเสี่ยงภัยจากการขับขี่หรือโดยสาร จักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย
 • รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นปีละ 5% จากจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มแรก เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ภายในกำหนด 3 เดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดสัญญาเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มแต่อย่างใด

 

แผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บในวันที่ขอสมัครเอาประกันภัย ไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง
แผนประกันภัยที่จะเลือกมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี
อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ กำหนดเบี้ยประกันภัยตามลักษณะอาชีพ

อาชีพ ขั้น 1 คือกลุ่มอาชีพที่ประจำอยู่ในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารบริษัทพนักงานประจำสำนักงาน ข้าราชการที่ประจำสำนักงาน ครู ผู้พิพากษา อัยการทนายความ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ เจ้าของกิจการค้าขายที่ประจำอยู่แต่ในร้าน(ขายยา ขายทอง อัญมณี ร้านเสริมสวย ขายของชำที่บ้าน) เป็นต้น อาชีพ ขั้น 2 คือกลุ่มอาชีพที่จะต้องเดินทางออกไปนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างผีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทางวิศวกร สถาปนิก สัตวแพทย์ หัวหน้าคนงาน หัวหน้าช่าง (ไม่ลงมือทำ) เจ้าของกิจการ(ร้านอาหาร ขายของในตลาด อู่ซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสี ปะยาง(ไม่ลงมือทำ) โรงกลึง ปั้มน้ำมัน รับซื้อของเก่า ฯลฯ) เจ้าของสวน นา ไร่ ฟาร์ม(ไม่ลงมือทำ) เป็นต้น
อาชีพ ขั้น 3 กลุ่มอาชีพที่มีลักษณะใช้แรงงานกึ่งช่างฝีมือเช่น ยาม (ไม่พกอาวุธ)ช่างซ่อมเครืองยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างกระเบื้อง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างพิมพ์ ช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก คนขับรถแท็กซี่ คนงานในโรงงาน เป็นต้น อาชีพ ขั้น 4 คือกลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานและมีความเสี่ยงสูง เช่นอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ขับรถเครน ขับรถบรรทุกข้ามจังหวัด ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร การปูหินอ่อน แกรนิต ปาเก้ หินขัด ช่างเชื่อมโครงเหล็ก ปูกระเบื้องหลังคาเป็นต้น

ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร

หากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
 • 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  และการทุพพล ภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็น
  บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า
  หรือสายตา รวมกันตั้งแต่สองข้าง
 • 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ
  หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตา หนึ่งข้าง
 • 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
 • 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
 • 1-25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า (ตามชื่อกำหนดในกรมธรรม์)

ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

หากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน
180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนรายสัปดาห์ให้ในจำนวนเงินต่อสัปดาห์ตามที่ระบุไว้ในตาราง
ตลอดระยะเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์)

การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
หรือต้องได้รับการพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ
จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตาม
ความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับค่าห้องสำหรับผู้ป่วยภายใน
ค่าห้องสังเกตการ ค่ารักษาพยาบาล
และค่าการพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)การขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่เอาประกันไว้ สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะโดยสาร หรือขับขี่รถจักรยานยนต์

การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่เอาประกันไว้สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากการฆาตกรรมหรือการทำร้ายร่างกาย

หมายเหตุ 

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอา ประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข
ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์


สนใจ วางแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ด้วยอยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

หรือ กรอกข้อมูลด้านล่าง

Did you like this? Share it:

โครงการ ไลฟ์ เซฟตี้

 

โครงการ ไลฟ์ เซฟตี้ 

แผนความคุ้มครองชีวิต

ผลประโยชน์จากสัญญาประกันชีวิตหลัก

(คุ้มครอง ถึงอายุ 85 ปี ชำระเบี้ยประกันเพียง 25 ปี)

 

ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์ (จากสัญญาหลักของกรมธรรม์ประกันชีวิต)
– รับเงินครบกำหนดสัญญาจากสัญญาหลักแบบอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/25
(ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยมีอายุ 85 ปี)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
เงินครบกำหนดสัญญา 100%
+ จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (2)
+ เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (3)
(2) จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่วันเริ่มสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทจะพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย ในอัตราปีละ 2% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี โดยจำนวนเงิน
เอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี
(3) เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้เอาประกันภัย/ประกันชีวิต (จากสัญญาหลัก)

– หากหยุดชำระเบี้ยประกันภัย/ประกันชีวิต ในขณะที่กรมธรรม์นั้นมีเงินค่าเวนคืนอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • เวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์นั้นได้ตามเงินค่าเวนคืนสัญญาหลัก ตามตารางมูลค่าประกันภัย/ประกันชีวิต หรือ
 • เลือกระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม โดยมีผลประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย/ประกันชีวิต และรับงินจ่ายคืนทันที (หากมี) หรือ
 • เลือกความคุ้มครองด้วยวงเงินเท่าเดิม โดยมีระยะเวลาที่คุ้มครองตามการประกันภัยแบบขยายเวลา ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย/ประกันชีวิต และรับเงินจ่ายคืนทันที (หากมี)

– ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัย/ประกันชีวิตมีสิทธิกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ไม่เกิน 100% ของเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของบริษัทฯ

– เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัย จนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย/ประกันชีวิต

แผนความคุ้มครองประกันภัย/ประกันชีวิต ที่คุณเลือกได้

ความคุ้มครองประกันภัย/ประกันชีวิต
บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทินัม
สัญญาหลัก อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/25
150,000 250,000 500,000 1,000,000
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ, ฆาตกรรม หรือจลาจล 450,000   750,000  1,500,000  3,000,000

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 

ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิต (ประกันชีวิต)

(ผลประโยชน์ และความคุ้มครองที่แสดงข้างล่างนี้

ได้รวมความคุ้มครองจากสัญญาประกันชีวิตหลักแล้ว)

บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทินัม
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 150,000 250,000 500,000  1,000,000
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  600,000  1,000,000  2,000,000 4,000,000
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นสาธารณภัย 1,050,000  1,750,000  3,500,000  7,000,000
กรณีเสียชีวิตจากการฆาตกรรม หรือจลาจล  600,000  1,000,000  2,000,000  4,000,000

 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ความคุ้มครอง บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทินัม
ค่าชดเชยการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม หรือจลาจล
สูญเสียมือ เท้า หรือสายตาตั้งแต่ 2 แห่ง หรือทั้ง 2 ข้าง 450,000  750,000  1,500,000  3,000,000
สูญเสียมือ เท้า หรือสายตาข้างใดข้างหนึ่ง  225,000  375,000  750,000  1,500,000
สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันมือใดมือหนึ่ง  112,500  187,500  375,000  750,000
เงินครบกำหนดสัญญา (A85/25)
เงินครบกำหนดสัญญาประกันชีวิต เมื่ออายุครบ 85 ปี(ไม่รวม เงินประกันภัยเพิ่มพิเศษหลังจากสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5และ เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา)  159,000  265,000  530,000  1,060,000

*


สนใจ วางแผนทางการเงินสำหรับครอบครัวที่คุณรักด้วย โครงการประกันภัย/ประกันชีวิตพิเศษ ไลฟ์ เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Add Friend

Did you like this? Share it:

แบบประกันสำเร็จรูป

มายไลฟ์ – แบบประกันสำเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟ

เพราะชีวิตของคุณมีสองเรื่องสำคัญที่ต้อง กังวล คือสุขภาพ และการเงิน แต่วันนี้ทุกความกังวัลของคุณจะหมดไป ด้วย มาย ไลฟ์ แบบประกันชีวิตสำเร็จรูป จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ที่ตอบโจทย์ทุกความกังวล และความต้องการ ซึ่งได้แบ่งเป็นสองเมนูง่ายๆ สามารถเลือกวางแผนได้ด้วยตัวคุณเอง

เมนูเพื่อสุขภาพและชีวิต

เมนูเพื่อการเงินที่มั่นคง


สนใจ วางแผนทางการเงินเพื่อการเก็บออมที่มาพร้อมกับความคุ้มครอง ด้วย แบบประกันในชุด มาย แพ็ค

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

Did you like this? Share it:

AZAY My Plan (เอแซดเอวาย มายแพลน) (มีเงินปันผล)

แผนการออมเงินตามจังหวะชีวิตที่คุณเลือกเองได้

1. แบบประกันภัย/ประกันชีวิต เพื่อการออมทรัพย์ ที่ให้คุณเลือกระยะเวลาคุ้มครอง และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการถึง 216 แบบ

*

2. มั่นใจกับผลประโยชน์คุ้มค่า

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 15, 20 และ 25 ปี
  และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย/ประกันชีวิต ตั้งแต่ 5 ปีถึงระยะเวลาคุ้มครอง
  – รับเงินครบกำหนดสัญญา 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย/ประกันชีวิต พร้อมเงินโบนัสพิเศษเมื่อครบกำหนดสัญญา 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย/ประกันชีวิต

*ตัวอย่าง

3. อุ่นใจมอบผลประโยชน์ให้บุคคลที่คุณรัก กรณีจากไปก่อนเวลาอันควร ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิต 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***

*

4. ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ สูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อปี ****

*

*เงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายเมื่อครบ กำหนดสัญญา : บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลอีกจำนวนหนึ่ง ณ วันที่ครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทฯ จะประกาศก่อนวันที่ครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุนและดรรชนีชี้วัดของบริษัทฯ

*

** เงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายรายปี : บริษัทฯ จะประกาศเงินปันผลรายปีทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรมม์ที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งอัตราดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนและดรรชนีชี้วัดของบริษัทฯ

*

*** หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ และสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

*

**** สิทธิในการลดหย่อนภาษีจากเบี้ย ประกันชีวิตที่ชำระสูงสุด 100,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีในการลดหย่อนภาษีของผู้เอาประกันแต่ละท่าน และเงื่อนไขของกรมสรรพากร โดยบริษัทจะไม่รับรองการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการหักลดหย่อนภาษีโดยกรมสรรพากร ที่อาจมีขึ้นในอนาคต

*

หมายเหตุ

——ข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นเพียงข้อมุลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคว่ามคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย


สนใจ วางแผนการออมทรัพย์ กับแผนประกันชีวิตที่คุณเลือกได้เอง

ด้วย AZAY My Plan

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-338-5006, 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com

Did you like this? Share it:

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ (My PA)

เพียงวันละ 3.50 บาท คุณก็สนุกกับทุกจังหวะการเดินทางของชีวิต ได้อย่างเต็มที่

เพราะมี “My PA” จากอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. คอยดูแลคนที่คุณรัก


แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่ากรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือ การพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ*
 • ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน* เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอยุธยาแคร์กว่า 180 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีผู้ป่วยใน หรือกรณีผู้ป่วยนอก กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ
 • สมัครง่ายๆ รับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุภาพ

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพถาวร บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์
จากอุบัติเหตุ 500,000 1,000,000 1500,000
จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 500,000 500,000
จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 500,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 50,000
กรณีเสียชีวิตจากการโดยสาร พาหนะสาธารณะ ที่เกิดเหตุขณะให้บริการ 1,000,000 2,000,000 3,000,000

วันนี้ คุณสามารถวางแผนการเดินทาง ของคุณอย่างสบายใจ ได้ทันที ด้วย My PA

ซื้อ มาย พีเอ ออนไลน์ (เบี้ยประกันสำหรับขั้นอาชีพ 1) เบี้ยประกันรายปี (บาท)
อายุ บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์
1 เดือน 1 วัน – 14 ปี
1,250
15 – 60 ปี
1,250 2,050 4,500
61 – 65 ปี
1,450 2,475 5,425
66 – 70 ปี
1,825 3,150 6,700
71-75** 2,625 4,600 9,625

หมายเหตุ

 • อายุที่ขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก ดูรายละเอียดจากแผนความคุ้มครองและตารางเบี้ย
 • เอกสารนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อ
 • พร้อมข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามสัญญาที่สมบูรณ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • *เฉพาะแผน โกลด์
 • **สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุเท่านั้น


ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : r.chumdee@gmail.com


Add Friend

Did you like this? Share it:

แผนความคุ้มครองสุขภาพ : มาย เฮลร์ เซฟตี้

“ป่วยกาย สบายใจ หาหมอได้ไม่กังวล”

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • คุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • เงินชดเชยรายวันกรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วัน

สนใจ วางแผนทางการเงินพร้อมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ด้วย มาย เฮลธ์ เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

Did you like this? Share it:

แผนความคุ้มครองโรคร้ายแรง : มาย คริติคอล เซฟตี้

“โรคร้ายแรงใครก็เป็นได้…  ประกันไว้ขณะยังแข็งแรง”

จากสถิติที่ผ่านมาพบคนไทย ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ทุก 4 นาที และป่วยเป็นโรคมะเร็ง ทุก 8 นาที มาย คริติคอล เซฟตี้ สามารถช่วยให้คุณหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 48 โรค พิเศษ โรคมะเร็งก่อนระยะลุกลาม และการทำบอลลูนหัวใจ
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลสูงสุดถึง 500 วัน


สนใจ วางแผนทางการเงินพร้อมความคุ้มครองโรคร้ายแรง ด้วย มาย คริติคอล เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

Did you like this? Share it:

มาย อินคัม เซฟตี้ : แผนความคุ้มครองรายได้

“รายได้ไม่สะดุด… แม้ต้องหยุดทำงาน”

แบบประกันนี้มาพร้อมความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้

 • เมื่อคุณทำงานไม่ได้จากกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุถึง 3 ล้านบาท (กรณีเลือกแผนแพลทินัม)
 • ค่าชดเชยรายได้วันละ 3,000 บาท สูงสุดถึง 500 วัน (กรณีเลือกแผนแพลทินัม)
 • การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และ อุบัติเหตุ
 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นสาธารณภัยถึง 7,500,000 บาท (กรณีเลือกแผนแพลทินัม)

สนใจ วางแผนทางการเงินพร้อมความคุ้มครองรายได้ ด้วย มาย อินคัม เซฟตี้

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-278-9871 : รณชัย

Email : aacp.in.th@gmail.com

ดาว์โหลดโบชัวร์ My Income Safty

Did you like this? Share it: